Terug

Aanmelden of afmelden verbonden agent Voor Beleggingsondernemingen

Verbonden agenten moeten zich aanmelden bij de AFM. Verbonden agenten treden op onder volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van één bepaalde beleggingsonderneming. Voor rekening van die beleggingsonderneming verlenen zij bepaalde beleggingsdiensten. Verbonden agenten hoeven niet afzonderlijk over een vergunning te beschikken, maar moeten wel voldoen aan de regels van de Wft.

Aanmelden verbonden agent

Een verbonden agent wordt aangemerkt als een beleggingsonderneming in de Wft. Een verbonden agent moet tenminste twee dagelijks beleidsbepalers hebben. Onder bepaalde voorwaarden kan de AFM hiervan een ontheffing verlenen.

Bij de aanmelding kan de AFM verzoeken om een toetsingsgesprek met de verbonden agent. Tijdens dit toetsingsgesprek worden onder meer vragen gesteld over de beoogde samenwerking, de (vakinhoudelijke) kennis en ervaring van de verbonden agent. 

Het aanmelden van een verbonden agent kost €200.

Verder zijn er kosten voor de toetsing van de dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en commissarissen van de agent op betrouwbaarheid en geschiktheid. De kosten van een betrouwbaarheidstoets bedragen €700 per persoon. De kosten van een geschiktheidstoets bedragen €2.900 per persoon.

Afmelding verbonden agent

Als een verbonden agent niet meer optreedt voor een beleggingsonderneming, dan moet dit aan de AFM worden doorgegeven. Bij de afmelding vragen wij u om in ieder geval een begeleidend schrijven mee te sturen waarin u uw verzoek toelicht.

De AFM brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen