Terug

Integere bedrijfsvoering ICBE´s Voor Beleggingsinstellingen

U als beheerder of bewaarder van een ICBE moet een beleid voeren dat een integere en beheerste bedrijfsvoering garandeert. Dat beleid moet minimaal de volgende zaken waarborgen.

  • Er mag geen belangenverstrengeling zijn; 
  • Financiële ondernemingen of hun werknemers mogen geen strafbare feiten of andere wetsovertredingen (hebben) begaan; 
  • Het vertrouwen dat cliënten hebben in de financiële markten mag niet worden geschaad; 
  • Financiële ondernemingen of hun werknemers mogen niets doen dat de financiële onderneming of de financiële markt kan schaden.

Wat wij hieronder verstaan, wordt uitgelegd in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Onderzoek naar beleggen in vastgoed

De AFM heeft onderzoek gedaan bij aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen voor consumenten. Hieruit blijken (ernstige) tekortkomingen op het gebied van het productaanbod, de informatievoorziening en de bedrijfsvoering, waardoor deze aanbieders het belang van de klant onvoldoende centraal stellen.

Vastgoedbeheer: op naar een duurzaam bedrijfsmodel

Beleggers investeren in beleggingsinstellingen met het vertrouwen dat deze beleggingsinstellingen goed beheerd worden. Beheerders van beleggingsinstellingen moeten daarom onder andere voldoen aan de vereisten van een beheerste bedrijfsvoering. Een gezonde financiële situatie van de beheerder is één van de vereisten. Door DNB en de AFM wordt ook op dit punt van de bedrijfsvoering nu scherper toegezien. Waar de toezichthouders in dit kader op letten kunt u via de download op deze pagina lezen.

Waardering vastgoed in de jaarrekening

In 2012 heeft de AFM aandacht gevraagd voor de waardering van vastgoed in de jaarrekening. Dit gold voor zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd vastgoed. Belangrijke punten waar u als beheerder op moet letten, hebben wij in een artikel voor u samengevat. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden in uw jaarverslaglegging.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen