Terug

Praktische tips en achtergronden marktmonitor Voor Adviseurs & bemiddelaars

Bent u uw inloggegevens kwijt? Wilt u weten welke termijn u heeft voor het invullen van de vragenlijst? Heeft u praktische vragen over het versturen van de vragenlijst aan de AFM? Of ben u geïnteresseerd in de achtergrond van de marktmonitor en waarom u deze vragenlijst moet invullen? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u hieronder.

Inloggen met per post opgestuurde inloggegevens

Zodra de digitale vragenlijst is opengesteld, kunt u via de link op deze pagina naar de inlogpagina.

Een aantal dagen voor het openstellen van de vragenlijst ontvangt u van de AFM per post uw persoonlijke inloggegevens. De inloggegevens bestaan uit een gebruikersnaam en een wachtwoord dat separaat wordt toegezonden. Met deze inloggegevens kunt u de vragenlijst online openen en invullen. De gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn uitsluitend bestemd voor de vergunninghouder aan wie de uitnodigingsbrief is gestuurd. U wordt verzocht deze gegevens goed te bewaren. Zo kunt u ook op een later moment de ingevulde vragenlijst downloaden en printen.

Inloggegevens kwijt?

Als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet (meer) heeft, kan de beleidsbepaler van uw onderneming telefonisch contact opnemen met het ondernemersloket om de gegevens op te vragen.

Hoe versturen?

U verstuurt de vragenlijst digitaal naar de AFM. Het is niet toegestaan om een printversie per post in te dienen. Alleen digitale vragenlijsten worden in ontvangst genomen.

Om de vragenlijst digitaal in te dienen, klikt u aan het einde van de vragenlijst op de button ‘versturen’. Uw vragenlijst wordt dan automatisch naar de AFM verzonden. Wijzigingen in de antwoorden zijn dan niet meer mogelijk. Na het versturen van de vragenlijst ontvangt u een ontvangstbevestiging e-mail.

U dient de marktmonitor volledig, juist en naar waarheid in te vullen. De bestuurder(s) van de onderneming zijn daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.

De AFM raadt u aan de tijd te nemen om de marktmonitor in te vullen en hier tijdig aan te beginnen. Houdt u er rekening mee dat het verzamelen van gegevens en het invullen een aantal uren kan duren.

Voorbereiden

Er is een printversie van de vragenlijst beschikbaar. Dit document kunt u gebruiken om alvast relevante informatie te verzamelen en u voor te bereiden op het invullen van de marktmonitor adviseurs & bemiddelaars.

De printversie bevat meer vragen dan de digitale versie. Vragen die niet voor uw onderneming van toepassing zijn, worden in de digitale versie niet gesteld. Ook is deze printversie niet definitief vastgesteld. Het kan zijn dat er voor het daadwerkelijke moment van invullen van de digitale versie nog wijzigingen in de vragenlijst plaatsvinden. Op de voorkant van de printversie staat de wijzigingsdatum vermeld, zodat u kunt controleren of u de laatste versie in bezit heeft.

Uit ervaring van adviseurs en bemiddelaars blijkt dat het invullen van de vragen over de samenstelling van de portefeuille en het verdienmodel van de onderneming (deel 5 van de vragenlijst) de meeste tijd kosten. Bereidt u zich hierop voor door alvast te beginnen met het verzamelen van informatie over het aantal adviezen en bemiddelingen (polissen) per productgroep waar u een vergunning voor heeft en de daarover gerealiseerde omzet in 2015.

Er is ook een begrippenlijst, de begrippen uit de vragenlijst worden hier nader toegelicht.

Opzet marktmonitor adviseurs & bemiddelaars

De vragenlijst bevat verschillende hoofdstukken. In elk hoofdstuk zijn vragen opgenomen die raken aan eenzelfde onderwerp. Op de meeste vragen kunt u maar één antwoord geven, maar soms ook meerdere. Dit wordt aangegeven bij de vraag. Kies, als u maar één antwoord kunt geven, het antwoord dat het meest op uw onderneming van toepassing is of het beste bij uw onderneming past.

De vragen zijn opeenvolgend genummerd. Het kan voorkomen dat u bepaalde vragen niet hoeft in te vullen en dus bepaalde vraagnummers worden overgeslagen. Deze vragen zijn dan niet relevant voor uw onderneming.

Waarom een marktmonitor adviseurs & bemiddelaars?

De marktmonitor is een toezichtinstrument van de AFM. Met de informatie die adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten verstrekken krijgt de AFM beter inzicht in de markt. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten en de intensiteit en impact daarvan zo laag mogelijk houden. Zo helpt u als adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigd agent de AFM om de kwaliteit van de financiële markt en het vertrouwen in deze markt te verbeteren.

Wat doet de AFM met uw informatie?

De AFM analyseert de informatie die ze van alle adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigde agenten ontvangt. Hierdoor kan de AFM potentiële risico’s in kaart brengen. Zo worden mogelijke risico’s gesignaleerd in specifieke deelmarkten of bedrijfsmodellen, of bijvoorbeeld in het gebruik van specifieke bedieningsconcepten.

Sancties

De informatie die u in de marktmonitor aan de AFM verstrekt, leidt nooit direct tot een maatregel. Wanneer de AFM een risico ziet, stelt ze eerst meer vragen voordat wordt overgegaan tot het nemen van een formele maatregel, zoals een boete of een aanwijzing. De AFM kan pas een maatregel nemen als ze zelf een overtreding heeft vastgesteld.

Het niet binnen de termijn insturen van de ingevulde marktmonitor kan wel tot een maatregel leiden.

Vragen?

Aan de rechterzijde vindt u een link naar een begrippenlijst en een link naar een overzicht van veelgestelde vragen.

Als u na het raadplegen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het ondernemersloket. Het ondernemersloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis) of per e-mail: ondernemersloket@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars