Terug

Tips en achtergronden marktmonitor Voor Adviseurs & bemiddelaars

Bent u uw inloggegevens kwijt? Wilt u weten welke termijn u heeft voor het invullen van de vragenlijst? Of bent u geïnteresseerd in de achtergrond van de marktmonitor en waarom u deze vragenlijst moet invullen? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u hieronder.

Inloggen

Zodra de digitale vragenlijst is opengesteld, kunt u via een link op deze pagina inloggen op de marktmonitor 2018.

Een aantal dagen voor het openstellen van de vragenlijst ontvangt u van de AFM per post uw persoonlijke inloggegevens. De inloggegevens bestaan uit een gebruikersnaam en een wachtwoord dat separaat wordt toegezonden.

Met deze inloggegevens kunt u de vragenlijst online openen en invullen. De gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn uitsluitend bestemd voor de vergunninghouder aan wie de uitnodigingsbrief is gestuurd. Bewaar deze gegevens goed.

Wanneer u de vragenlijst in meerdere sessies invult (denk eraan tussentijds de gegeven antwoorden op te slaan) heeft u de inloggegevens weer nodig om verder te gaan.

Inloggegevens kwijt?

Als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet (meer) heeft, kan de beleidsbepaler van uw onderneming telefonisch contact opnemen met het ondernemersloket om de gegevens op te vragen.

Hoe versturen?

U verstuurt de vragenlijst digitaal naar de AFM. Het is niet toegestaan om een printversie per post in te dienen. Alleen digitale vragenlijsten worden in ontvangst genomen.

Om de vragenlijst digitaal in te dienen, klikt u aan het einde van de vragenlijst op de button ‘versturen’. Uw vragenlijst wordt dan automatisch naar de AFM verzonden. Wijzigingen in de antwoorden zijn dan niet meer mogelijk. Na verzending van de vragenlijst ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

U moet de marktmonitor volledig, juist en naar waarheid invullen. De bestuurder(s) van de onderneming zijn daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat het verzamelen van gegevens en het invullen van de vragen een aantal uren kan duren. Begin daarom op tijd.

Voorbereiden

Uiterlijk eind maart 2018 is op deze webpagina een printversie van de vragenlijst beschikbaar. Dit document kunt u gebruiken om alvast relevante informatie te verzamelen en om u voor te bereiden.

De printversie bevat meer vragen dan de digitale versie. Vragen die niet voor uw onderneming van toepassing zijn, worden in de digitale versie niet gesteld. Ook is deze printversie niet definitief. Het kan zijn dat er voor het daadwerkelijke moment van invullen van de digitale versie nog wijzigingen in de vragenlijst plaatsvinden.

Uit ervaringen van adviseurs en bemiddelaars blijkt dat het invullen van de vragen over de samenstelling van de portefeuille en het verdienmodel van de onderneming de meeste tijd kosten. Begin alvast met het verzamelen van informatie over het aantal afgesloten producten per productgroep waar u een vergunning voor heeft en de daarmee gerealiseerde omzet in 2017.

In de begrippenlijst worden de meeste begrippen uit de vragenlijst toegelicht.

Opzet marktmonitor adviseurs & bemiddelaars

De vragenlijst bevat verschillende hoofdstukken. Per hoofdstuk worden vragen gesteld over een specifiek onderwerp. Op de meeste vragen kunt u maar één antwoord geven, maar soms ook meerdere. Dit wordt aangegeven bij de vraag. Als u maar één antwoord kunt geven, kies dan het antwoord dat het meest op uw onderneming van toepassing is of het beste bij uw onderneming past.

De vragen zijn opeenvolgend genummerd. Het kan voorkomen dat u bepaalde vragen niet hoeft in te vullen en dus bepaalde vraagnummers worden overgeslagen. Deze vragen zijn dan niet relevant voor uw onderneming.

Ten opzichte van de vragenlijst van 2017 zijn de vraagnummers gewijzigd. In de Transponeringstabel kunt u zien welke vraag uit 2017 correspondeert met welke vraag in de vragenlijst 2018, welke vragen vervallen zijn en welke vragen nieuw zijn.

Waarom een marktmonitor adviseurs & bemiddelaars?

De marktmonitor is een toezichtinstrument van de AFM. Met de informatie die adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten verstrekken krijgt de AFM beter inzicht in de markt. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten en de intensiteit en impact daarvan zo laag mogelijk houden. Zo helpt u als adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigd agent de AFM om de kwaliteit van de financiële markt en het vertrouwen in deze markt te verbeteren.

Wat doet de AFM met uw informatie?

De AFM analyseert de informatie die ze van alle adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigde agenten ontvangt. Hierdoor kan de AFM potentiële risico’s in kaart brengen. Zo worden mogelijke risico’s gesignaleerd in specifieke deelmarkten of bedrijfsmodellen, of bijvoorbeeld in het gebruik van specifieke bedieningsconcepten.

Sancties

De informatie die u in de marktmonitor aan de AFM verstrekt, leidt nooit direct tot een maatregel. Wanneer de AFM een risico ziet, stelt ze eerst meer vragen voordat wordt overgegaan tot het nemen van een formele maatregel, zoals een boete of een aanwijzing. De AFM kan pas een maatregel nemen als ze zelf een overtreding heeft vastgesteld.

Het niet binnen de termijn insturen van de ingevulde marktmonitor kan wel tot een maatregel leiden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars