Terug

Rechtsvormwijziging Voor Accountantsorganisaties

Accountantsorganisaties moeten rechtsvormwijzigingen melden aan de AFM. Een wijziging in de rechtsvorm heeft vaak tot gevolg dat de oude organisatie ophoudt te bestaan en er sprake is van een nieuwe organisatie. Omdat een Wta-vergunning niet overdraagbaar is, heeft een wijziging van de rechtsvorm van een accountantsorganisatie meestal tot gevolg dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen.

Wanneer houdt een accountantsorganisatie op te bestaan?

Als bij een rechtsvormwijziging de vergunninghoudende organisatie ophoudt te bestaan, dan vervalt de vergunning van rechtswege. Dit is bij veel rechtsvormwijzigingen het geval. Een Wta-vergunning is immers niet overdraagbaar. Of een accountantsorganisatie ophoudt te bestaan is per situatie verschillend en onder meer afhankelijk van de organisatievorm.

Rechtsvormwijziging tijdig aankondigen bij de AFM

Omdat niet altijd direct duidelijk is of de organisatie ophoudt te bestaan, is het raadzaam om rechtsvormwijzigingen vroegtijdig te melden aan de AFM. Als er een nieuwe vergunningaanvraag nodig is, dan moet u deze aanvragen voordat u de rechtsvormwijziging doorvoert. Hiermee voorkomt u dat de accountantsorganisatie geen wettelijke controles meer kan verrichten, omdat zij geen vergunning meer heeft.

Verlaagd tarief nieuwe vergunningaanvraag

Wanneer de rechtsvormwijziging een nieuwe vergunningaanvraag nodig maakt, geldt in het specifieke geval waarin een vergunninghoudende accountantsorganisatie wordt ingebracht in een andere rechtspersoon zonder wijziging in de organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten van de accountantsorganisatie, een verlaagd tarief voor deze nieuwe vergunningaanvraag.

In alle overige gevallen geldt het reguliere vergunningaanvraagtarief. Als voor de rechtsvormwijziging, in uitzonderlijke gevallen, geen nieuwe vergunningaanvraag nodig is, dan zijn aan het verwerken van deze wijziging geen kosten verbonden.

Praktijkvoorbeelden rechtsvormwijziging

Een wijziging in de rechtsvorm van een accountantsorganisatie heeft meestal tot gevolg dat de oude organisatie ophoudt te bestaan en er sprake is van een nieuwe organisatie. De nieuwe organisatie mag pas wettelijke controles uitvoeren wanneer zij daarvoor van de AFM een vergunning heeft gekregen.

Of een accountantsorganisatie ophoudt te bestaan is per situatie verschillend en onder meer afhankelijk van de organisatievorm. Hieronder wordt een aantal situaties nader toegelicht.

Inbreng eenmanszaak of maatschap in BV

Als een eenmanszaak of een maatschap wordt ingebracht in een besloten vennootschap houdt de eenmanszaak of maatschap op te bestaan. Om de wettelijke controles te kunnen overnemen van de eenmanszaak of de maatschap, zal de BV eerst zelf een vergunning moeten hebben verkregen van de AFM.

Uittreding maten uit maatschap

Het is afhankelijk van de regeling in het maatschapscontract of de maatschap als organisatie ophoudt te bestaan bij uittreding van één of enkele maten. Als de maatschap ophoudt te bestaan, vervalt de vergunning van rechtswege. De overgebleven maten kunnen dan een nieuwe maatschap vormen. Deze nieuwe maatschap moet een nieuwe vergunning hebben verkregen voordat zij de wettelijke controles van de oude maatschap kan overnemen.

Toetreding nieuwe maten

Het uitsluitend toetreden van nieuwe maten tot een bestaande maatschap leidt er in beginsel niet toe dat de maatschap ophoudt te bestaan. De vergunning van de maatschap blijft dan dus behouden.

Fusies en overnames

Accountantsorganisaties kunnen met elkaar en met andere organisaties fuseren of andere organisaties overnemen. Het is afhankelijk van de soort fusie of overname of de accountantsorganisatie al dan niet ophoudt te bestaan. Hoewel overdracht van de vergunning in beginsel niet mogelijk is, gaat bij een fusie op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek de vergunning wel van rechtswege over.

Hier is echter ook de vraag van belang of de wijziging van de organisatievorm zodanig is dat feitelijk sprake is van een nieuwe organisatie, waardoor de oorspronkelijke vergunning ‘de lading niet meer dekt’. In dat geval moet namelijk wel een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Als feitelijk geen sprake is van een nieuwe organisatie hoeft geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Wel moet de wijziging van de organisatievorm als gevolg van de fusie of overname worden gemeld aan de AFM.

Als de fusie of overname op een andere manier is vormgegeven dan op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek en de accountantsorganisatie houdt op te bestaan, dan vervalt de vergunning en moet de nieuwe organisatie opnieuw een vergunning aanvragen.

Contact

Vragen over rechtsvormwijzigingen kunt u per e-mail stellen via wta@afm.nl onder vermelding van ‘rechtsvormwijziging’ in de onderwerpregel.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties