Terug

Rechtsvormwijziging Voor Accountantsorganisaties

Accountantsorganisaties moeten rechtsvormwijzigingen melden aan de AFM. Een wijziging in de rechtsvorm heeft vaak tot gevolg dat de oude organisatie ophoudt te bestaan en er sprake is van een nieuwe organisatie. Omdat een Wta-vergunning niet overdraagbaar is, heeft een wijziging van de rechtsvorm van een accountantsorganisatie meestal tot gevolg dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen.

Wanneer houdt een accountantsorganisatie op te bestaan?

Als bij een rechtsvormwijziging de vergunninghoudende organisatie ophoudt te bestaan, dan vervalt de vergunning van rechtswege. Dit is bij veel rechtsvormwijzigingen het geval. Een Wta-vergunning is immers niet overdraagbaar. Of een accountantsorganisatie ophoudt te bestaan is per situatie verschillend en onder meer afhankelijk van de organisatievorm.

Kondig een mogelijke rechtsvormwijziging tijdig aan bij de AFM

Omdat niet altijd direct duidelijk is of er sprake is van een rechtsvormwijziging en zo ja, of de vergunninghoudende organisatie ophoudt te bestaan, is het raadzaam om vroegtijdig contact op te nemen met  de AFM.

Als er een nieuwe vergunningaanvraag nodig is, dan moet u deze aanvragen en verkrijgen vóórdat u de rechtsvormwijziging doorvoert. Hiermee voorkomt u dat de accountantsorganisatie geen wettelijke controles meer kan verrichten, omdat zij geen vergunning meer heeft.

Contact

Vragen over rechtsvormwijzigingen kunt u per e-mail stellen via wta@afm.nl onder vermelding van ‘rechtsvormwijziging’ in de onderwerpregel.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties