Terug

Inbreng van een vergunninghoudende accountantsorganisatie in een andere rechtspersoon Voor Accountantsorganisaties

Accountantsorganisaties moeten een inbreng van een vergunninghoudende accountantsorganisatie in een andere rechtspersoon zonder wijziging in de organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten van de accountantsorganisatie melden aan de AFM. Een inbreng in een andere rechtspersoon heeft vaak tot gevolg dat de oude organisatie ophoudt te bestaan en er sprake is van een nieuwe organisatie. Omdat een Wta-vergunning niet overdraagbaar is, heeft een inbreng in een andere of nieuwe rechtspersoon meestal tot gevolg dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen voor de nieuwe rechtspersoon. Als de nieuwe of andere rechtspersoon dezelfde organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten verricht, dan kunt u deze aanvragen bij de AFM. Als er wel wijzigingen in organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten zijn, of de oude rechtsvorm blijft bestaan, dan moet de nieuwe rechtspersoon een reguliere vergunningaanvraag doen bij de AFM.

Wanneer houdt een accountantsorganisatie op te bestaan?

Als bij de inbreng van de vergunninghoudende accountantsorganisatie in een andere rechtspersoon  de vergunninghoudende organisatie ophoudt te bestaan, dan vervalt de vergunning van rechtswege. Een Wta-vergunning is immers niet overdraagbaar. Of een accountantsorganisatie ophoudt te bestaan is per situatie verschillend en onder meer afhankelijk van de organisatievorm en de wijze van inbreng.

Kondig een mogelijke inbreng in andere rechtspersoon tijdig aan bij de AFM

Omdat niet altijd direct duidelijk is of er sprake is van een inbreng in een andere rechtspersoon en zo ja, of de vergunninghoudende organisatie ophoudt te bestaan, is het raadzaam om rechtsvormwijzigingen vroegtijdig te melden aan de AFM. 

Als er een nieuwe vergunningaanvraag nodig is, dan moet u deze aanvragen ruim vóórdat u de inbreng in de nieuwe rechtspersoon/rechtsvormwijziging doorvoert. Hiermee voorkomt u dat de accountantsorganisatie geen wettelijke controles meer kan verrichten, omdat zij geen vergunning meer heeft. 

Contact

Heeft u nog vragen? Stel dat dan per e-mail stellen via wta@afm.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘inbreng in andere rechtspersoon’.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties