Terug

Dahboard 2015 - Maatregelen rapport ‘In het publiek belang’ Voor Accountantsorganisaties

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de beoordeling van de AFM van de implementatie van de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’. De AFM heeft in haar onderzoek de 25 maatregelen betrokken waarvoor het initiatief voor de invoering mede ligt bij de OOB-accountantsorganisaties. Paragraaf 4.1 bevat de resultaten met betrekking tot de implementatie van de maatregelen voor zover de NBA daarvoor een verwachting per 1 mei 2015 heeft geformuleerd. Paragraaf 4.2 bevat de resultaten met betrekking tot de verdere voortgang van de implementatie van de volledige maatregelen.

De maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’ zijn veelal zeer praktisch en gedetailleerd opgesteld (rule based). Om te kunnen vaststellen dat de OOB-accountantsorganisatie voldoet aan alle (sub)aspecten van deze maatregelen, heeft de AFM voor ieder van die (sub)aspecten informatie opgevraagd. De AFM heeft de informatie die zij van de OOB-accountantsorganisatie heeft ontvangen inhoudelijk beoordeeld en vastgesteld of de organisatie voldoet aan de geformuleerde verwachtingen van de NBA op 1 mei 2015 en daarnaast of de organisatie wellicht al verdere voortgang heeft geboekt met de implementatie van deze maatregelen. Het is mogelijk dat de conclusies van de AFM op onderdelen afwijken van het self assessment dat de organisatie heeft uitgevoerd voor het invullen van de NBA Monitor.

Maatregelen verwachting NBA 1 mei 2015

De resultaten met betrekking tot de implementatie van de maatregelen voor zover de NBA daarvoor een verwachting per 1 mei 2015 heeft geformuleerd zijn voor alle OOB-accountantsorganisaties weergegeven in tabel 13. Met een ‘+’ is weergegeven dat naar de mening van de AFM de OOB-accountantsorganisatie voor de desbetreffende maatregel op alle aspecten voldoet aan de verwachting van de NBA. Met een ‘-‘ heeft de AFM weergegeven dat zij van mening is dat de OOB-accountantsorganisatie voor de desbetreffende maatregel niet op alle aspecten voldoet aan die verwachting.

Tabel 13. Resultaten maatregelen verwachting 1 mei 2015 rapport ‘In het publiek belang’

Tabel: Verwachting 1 mei 2015

Volledige implementatie maatregelen

In tabel 18 is weergegeven of de OOB-accountantsorganisaties naar de mening van de AFM al verder zijn dan de verwachting van de NBA voor 1 mei 2015 met de implementatie van de maatregelen. Een ‘+’ geeft weer dat de AFM van mening is dat de OOB-accountantsorganisatie de aspecten heeft geïmplementeerd die verder gaan dan de verwachting van de NBA per 1 mei 2015. Met een ‘-‘ heeft de AFM weergegeven dat zij uit de door de OOB-accountantsorganisatie verstrekte informatie opmaakt dat de organisatie is aangevangen met de implementatie van de aspecten die verder gaan de verwachting van de NBA per 1 mei 2015, maar de AFM van mening is dat de implementatie nog niet volledig in lijn is met de geformuleerde maatregel. Ten slotte geeft een ‘-*’ weer dat de OOB-accountantsorganisatie zelf heeft aangegeven per 1 mei 2015 nog niet te zijn aangevangen met de implementatie van de aspecten die verder gaan dan de verwachting van de NBA per die datum.

Tabel 18. Resultaten maatregelen verder dan verwachting 1 mei 2015 rapport ‘In het publiek belang’

Resultaten maatregelen verder dan verwachting 1 mei 2015

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties