Terug

Organigram

In het organigram is een indeling van de organisatie zichtbaar naar staf, toezicht en bedrijfsvoering.

organogram-afm

 

Informatie delen

Delen via: deel