Terug

Kosten toezicht

De bekostiging van het financieel toezicht is geregeld in de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft). Er zijn twee soorten kosten voor financiële ondernemingen:

Kosten voor specifieke verrichtingen

Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de aanvraag van vergunningen en ontheffingen. Dit is een vast bedrag per type prestatie.

Kosten voor het doorlopend toezicht

Dit kan een vast bedrag zijn per onderneming, al dan niet aangevuld met een variabel bedrag op basis van een zogenaamde maatstaf (bijvoorbeeld fte’s bij adviseurs en bemiddelaars). De tarieven worden vastgesteld in mei en begin juni in de Staatscourant en op deze website gepubliceerd.

De bijdrage voor doorlopend toezicht bestaat uit twee onderdelen:

  • een basistarief
  • een variabel tarief, afhankelijk van de hoogte van de maatstaf.