Terug

Twee soorten kosten

Er zijn twee soorten kosten voor financiële ondernemingen:

  • Kosten voor het uitvoeren van een specifieke verrichting zoals het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Dit is een vast bedrag per type prestatie. De tarieven staan in beginsel vast voor de periode van 2013 tot en met 2017. 
  • Kosten voor het doorlopend toezicht. Dit kan een vast bedrag zijn per instelling al dan niet aangevuld met een variabel bedrag op basis van een zogenaamde maatstaf (bijvoorbeeld fte’s bij adviseurs en bemiddelaars). De tarieven worden vastgesteld in mei en begin juni in de Staatscourant en op deze website gepubliceerd.

Uw bijdrage voor doorlopend toezicht bestaat uit twee onderdelen:

  • een basistarief
  • een variabel tarief afhankelijk van de hoogte van de maatstaf  

Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft)

Vanaf 2013 is de bekostiging van het financieel toezicht in Nederland in één wet geregeld: de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft).