Terug

Over deze website

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de AFM streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Heeft u vragen over de inhoud van de website? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Aan de informatie op de website van de AFM kunnen geen rechten ontleend worden. De AFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De AFM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

De AFM behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van de AFM is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Cookies en webstatistieken

De AFM maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan de AFM haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en via uw browser (zoals Internet Explorer) op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek aan deze website kunnen deze cookies worden herkend.

Welke cookies gebruikt deze website?

Wij gebruiken op deze website noodzakelijke cookies en cookies voor statistieken.

Noodzakelijk
Deze cookies zijn nodig voor een goede werking van essentiële onderdelen van deze site.

Statistieken
Wij gebruiken cookies om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Wij verzamelen deze gegevens met behulp van Google Analytics.

Geen cookies ontvangen

Wilt u geen cookies meer ontvangen? Dan kunt u uw internetbrowser daarop instellen.  

Cookie-overzicht

Naam Cookie-instellingen
Wie plaatst de cookies? AFM
Inhoud  Vastleggen cookie-voorkeuren
Vastgelegde informatie Waarde die aangeeft welke selectie is gemaakt
Geldigheid  10 jaar
Verstrekking aan derden  Nee
   
Naam ASP.NET_SessionId, website#lang
Wie plaatst de cookies?          AFM
Inhoud  Voor een juiste technische werking van de website.
Vastgelegde informatie IP-adres en taalinstelling
Geldigheid  Einde van de sessie
Verstrekking aan derden  Nee
   
Naam __utma, __utmb, __utmc, __utmz
Wie plaatst de cookies? Google Analytics
Inhoud Meten bezoekersgedrag op de website
Vastgelegde informatie Diverse bezoekersgegevens zoals IP-adres, aantal bezochte pagina's, tijdstip en duur van het bezoek.
Geldigheid Van einde van de sessie tot 2 jaar
Verstrekking aan derden Betreffende social media services
   

Privacyverklaring

Website

Als u via de website informatiemateriaal bestelt, of als u zich aanmeldt voor onze e-mailservice, dan worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor verzending. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verzending.

Via onder meer de website van de AFM is het mogelijk om klachten, tips en signalen over financiële ondernemingen aan de AFM te sturen. De AFM hecht daar veel waarde aan. Om contact met u op te kunnen nemen vraagt de AFM om uw persoonsgegevens. Het is echter ook mogelijk uw klacht anoniem te melden. Mogelijk dat de AFM uw e-mailadres nog eenmaal gebruikt om u uit te nodigen om deel te nemen aan het AFM Consument&Panel.

Persoonsgegevens voor het toezicht van de AFM

Als het noodzakelijk is voor de goede vervulling van de toezichtstaken van de AFM, mag de AFM persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld ten behoeve van de geschiktheidstoets voor beleidsbepalers en commissarissen). Daarbij neemt de AFM de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht.

De AFM kan informatie aan collega-toezichthouders verstrekken

Als het noodzakelijk is voor het toezicht van de AFM of een collega toezichthouder, dan kan de AFM informatie aan (Europese) collega-toezichthouders verstrekken.

Binnen Nederland wisselt de AFM informatie uit met de Nederlandsche Bank. Daarnaast werkt de AFM ook samen met andere toezichthouders en opsporingsinstanties die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband het Financieel Expertise Centrum (FEC).

Met toezichthouders binnen en buiten Europa kan de AFM voor zover noodzakelijk (persoons)gegevens uitwisselen. Dit geschiedt mede op basis van een wettelijke samenwerkingsverplichting en afspraken die zijn gemaakt binnen het internationale samenwerkingsverband IOSCO.

In het kader van het toezicht op accountantsorganisaties kan de AFM informatie uitwisselen met de Amerikaanse toezichthouder (PCAOB). Dit geschiedt op basis van een vergunning.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming

De AFM heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is op basis van de Wbp belast met twee kerntaken:

 • Het houden van onafhankelijk toezicht op de naleving van de Wbp binnen de AFM.
 • Het houden van een register van alle verwerkingen van persoonsgegevens die op grond van de Wbp bij de FG moeten worden gemeld.

Openbaar register

De doeleinden ten behoeve waarvan de AFM persoonsgegevens verwerkt zijn vastgelegd in meldingsformulieren. De meldingsformulieren worden door de FG van de AFM bijgehouden in een register.

Als u het register wilt raadplegen, stuurt u dan een brief naar Autoriteit Financiële Markten, t.a.v. Juridische Zaken, Privacy, Postbus 11723, 1001 GS, AMSTERDAM of een e-mail naar privacy@afm.nl.

Recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens

Iedere natuurlijke persoon van wie de AFM gegevens verwerkt kan om inzage in de eigen persoonsgegevens verzoeken. Bij feitelijke onjuistheden kunt u een verzoek doen tot correctie van deze persoonsgegevens. Een verzoek om inzage in de eigen persoonsgegevens kunt u per e-mail sturen naar privacy@afm.nl of per brief gericht aan Autoriteit Financiële Markten, t.a.v. Juridische Zaken, Privacy, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee ter identificatie.

Data trackers

Onze website bevat de volgende 4 data trackers.

 • DoubleClick
  Dit is het advertentie netwerk van Google. DoubleClick wordt geladen op het Werkenbij deel van de website, zodat er online marketing tools ingezet kunnen worden voor de werving van nieuw personeel en trainees. DoubleClick is momenteel niet actief en wordt binnenkort van de website verwijderd.
 • Google Analytics
  Google Analytics wordt gebruikt om inzicht te krijgen in wat bezoekers doen op de website. De data die met Google Analytics wordt verzameld is geanonimiseerd en niet naar een persoon terug te leiden. 
 • Tag Manager
  Tag Manager wordt gebruikt om eenvoudig codes te kunnen plaatsen op de website. Tag manager doet op zich zelf niks. Plaatsen wij codes via de tag manager, dan beoordelen wij per code of dit geen privacy gevoelige informatie bevat.
 • New Relic
  New Relic is onze performance monitoring tool. Hiermee houden we in de gaten of de website snel reageert. Als er problemen of klachten zijn dat een pagina slecht laadt dan kunnen we dit in kaart brengen met New Relic. Alle data die New Relic verzamelt zijn gemiddeldes die geanonimiseerd aan New Relic verstuurd worden. New Relic bevat dus geen gebruikersdata.

Met een programma als Ghostery kun je eenvoudig zelf bepalen welke trackers je wilt blokkeren op een website. Dat kun je dus ook met de trackers doen die op onze website staan.

Informatie delen

Delen via: deel