Terug

4 - Aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector

speerpunt 1 loep met oogDe financiële sector speelt een belangrijke rol bij de realisatie van internationale duurzaamheidsdoelstellingen. De sector kan duurzame financiering namelijk faciliteren en versnellen. De aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector leidt tot een groeiend aanbod van financiële producten en diensten met een duurzaam karakter. We zien ook dat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt bij beslissingen van beleggers. Sommige beleggers laten zich daarbij leiden door de financiële kansen die duurzaamheid met zich meebrengt. Andere beleggers handelen meer vanuit een moreel-ethische overtuiging of sociale verantwoordelijkheid.

Ook in het vermogensbeheer en op de kapitaalmarkten wordt het belang van duurzaamheid steeds nadrukkelijker zichtbaar. Dit zorgt ervoor dat in verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen zogenaamde ESG-factoren (environmental, social en governance) een steeds belangrijkere rol spelen.

Wat is het probleem en waarom is het belangrijk?

Het thema duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol op de gebieden van verzekeren, financieren en beleggen. Integratie van duurzaamheidsaspecten in financiële producten en diensten mag niet ten koste gaan van de toepassing van (wettelijke) vereisten voor verantwoorde en zorgvuldige dienstverlening aan financiële consumenten.

De AFM ziet als risico dat consumenten incorrecte, onduidelijke of zelfs misleidende informatie krijgen. Hierdoor zijn zij mogelijk onvoldoende in staat (financiële) risico’s in te schatten of duurzame keuzes te maken als zij een product of dienst willen afnemen.

Er is nog onvoldoende inzicht in hoe de zich nog ontwikkelende markt voor duurzame financiële instrumenten en effecten op veranderingen reageert. Ook is in dergelijke situaties niet duidelijk welk effect op prijsvorming en transacties verwacht kan worden. Welke risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer de uitgevende partij onvoldoende kan aantonen dat het opgehaalde kapitaal daadwerkelijk duurzaam wordt ingezet of dat het green label na verloop van tijd niet vervalt?

Ook op het gebied van verslaggeving leidt een gebrek aan uniforme verslaggevingsvereisten tot het risico op onvolledige en onvergelijkbare informatie. Daardoor zijn beleggers mogelijk onvoldoende in staat om de risico’s waaraan een onderneming is blootgesteld voldoende te begrijpen.

Waar streven we naar?

Consumenten en beleggers moeten erop kunnen vertrouwen dat financiële producten en diensten met een duurzaam karakter ook daadwerkelijk duurzaam zijn. Zo kunnen zij goed geïnformeerde beslissingen nemen. Duurzaamheid moet op een verantwoorde en zorgvuldige manier geïntegreerd worden in financiële producten en diensten. Geldende (wettelijke) vereisten, bijvoorbeeld bedoeld om consumenten te beschermen tegen overkreditering of niet-passende beleggingsproducten, zijn onverminderd van toepassing op financiële producten en diensten met een duurzaam karakter. Naast financiële informatie moet ook niet-financiële informatie beschikbaar zijn die relevant en van voldoende kwaliteit is. Beleggers kunnen de risico’s waaraan een onderneming is blootgesteld dan beter begrijpen.

Belangrijkste activiteiten in 2019:

  • De AFM doet onderzoek bij een aantal beursgenoteerde ondernemingen naar de toepassing van geïntegreerde verslaggeving.
  • We doen onderzoek naar de informatieverstrekking over duurzame beleggingsproducten en treden handhavend op wanneer de informatie niet correct, onduidelijk of misleidend is.
  • De AFM verkent de snel groeiende markt voor duurzame obligaties en inventariseert de risico’s die met de marktontwikkelingen gepaard gaan.

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel