Terug

Rapport Informatieverstrekking Rechtstreeks Verzekerde Regelingen

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft in 2008/2009 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de informatieverstrekking aan deelnemers van rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen. In het onderzoek is gekeken naar het UPO 2008 en haar totstandkomingsproces. De bij het onderzoek betrokken pensioenverzekeraars hebben individueel een terugkoppeling gekregen ten aanzien van de bevindingen die uit het onderzoek bij de betreffende instelling naar voren zijn gekomen.

De resultaten van het onderzoek bij de betrokken pensioenverzekeraars zijn voor de AFM aanleiding geweest om het rapport ‘Informatieverstrekking Rechtstreeks Verzekerde Regelingen 2008’ te schrijven. In dit rapport wijst de AFM, op basis van de belangrijkste bevindingen uit haar onderzoek, op een aantal verplichtingen en doet ze  aanbevelingen aan de pensioenverzekeraars. Het doel van dit rapport is het inzichtelijk maken van de knelpunten en het aanreiken van handvatten om het totstandkomingsproces van het UPO te verbeteren.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel