Terug

Rapport: Wat vinden stakeholders van de AFM? Resultaten 2007

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In dit rapport publiceert de AFM de resultaten van de stakeholdersenquête 2007. De AFM hecht er grote waarde aan om in gesprek te zijn met belanghebbenden, zoals partijen onder toezicht, maatschappelijke organisaties en consumenten. Onderdeel van die dialoog is een periodieke enquête waarbij belanghebbenden kunnen aangeven hoe zij aankijken tegen het optreden van de AFM op het gebied van financiële dienstverlening en kapitaalmarkten.

“Dit rapport bevat voor ons als AFM waardevolle informatie, die ons helpt onze taken uit te voeren op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren”, zo stelt bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst van de AFM in het voorwoord van het rapport als reactie op de resultaten. “De AFM streeft ernaar het niveau te handhaven op punten waarover stakeholders tevreden zijn, en het niveau te verbeteren op aspecten die slechter beoordeeld zijn.”

Marktpartijen prijzen in het algemeen het respect waarmee ze worden behandeld door de AFM. Verbeteringen zouden volgens deze belanghebbenden vooral kunnen worden doorgevoerd bij de keuze voor prioriteiten in het toezicht en de informatie over interpretatie van wettten en regels, voornamelijk op het terrein van open normen. De ruim twaalfhonderd deelnemers aan de enquête geven de AFM gemiddeld een 6,5 als rapportcijfer, consumenten geven een 7,1.

Gebruik:
Het rapport "Wat vinden stakeholders van de AFM? Resultaten 2007" is op deze pagina in PDF formaat te downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel