Terug

Uitkomsten Bijdragemodel 2004

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Bij haar toezicht maakt de AFM gebruik van het bijdragemodel. Het bijdragemodel is een self-assessment op basis van een vragenlijst die door o.a. effecten- en beleggingsinstellingen wordt ingevuld. Door middel van het bijdragemodel beoordelen de instellingen hun eigen bijdrage aan de doelstellingen van de relevante wet- en regelgeving.

Ieder jaar publiceert de AFM het rapport Uitkomsten Bijdragemodel. De AFM informeert de effecten- en beleggingsinstellingen met dit rapport over de uitkomsten van de ingevulde bijdragemodellen. De instellingen kunnen aan de hand van deze uitkomsten inzicht krijgen in hoeverre de eigen scores afwijken van de gemiddelden in de branche. Bovendien blijkt uit dit rapport in hoeverre de instellingen van mening zijn dat zij voldoen aan de wet- en regelgeving en welke onderdelen van de bedrijfsvoering naar hun mening voor verbetering vatbaar zijn.

Vanaf 2006 zal de AFM een nieuwe rekenmethode hanteren om de uitkomsten van het Bijdragemodel te rapporteren. Volgens de huidige methodiek wordt per afzonderlijk proces het gemiddelde en de standaarddeviaties weergegeven. In de nieuwe opzet van het rapport wordt niet langer het gemiddelde en de standaarddeviatie weergegeven maar zal per afzonderlijk proces in procenten worden aangegeven hoe ieder type instelling heeft gescoord. De AFM hoopt door middel van deze nieuwe berekeningswijze de informatiewaarde van het rapport te verhogen. Het rapport Uitkomsten Bijdragemodel 2005 zal in het tweede kwartaal van 2006 op de AFM website worden gepubliceerd en afzonderlijk aan de betrokken instellingen worden toegestuurd. 

Het document kunt u hier in PDF-Formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel