Terug

Rapport: Vastgoed-CVs en maatschappen - Een verkennende analyse

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In het kader van de Risico- en Bijdrage Methodologie van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) is gesignaleerd dat het sterk groeiende aanbod van vastgoed-CV's en maatschappen een toenemende bedreiging vormt voor de doelstellingen van de AFM.

In de media is ook telkens meer aandacht voor de sterke opkomst van deze fondsen en de gevaren van deze ontwikkeling. Vanuit deze achtergrond heeft de AFM een verkennende analyse gemaakt van de markt voor vastgoed-CV's en maatschappen (ten behoeve van de leesbaarheid van dit rapport hierna samen: vastgoed-CV's of CV's).

Belangrijkste doelstelling van de analyse was om een inventarisatie te maken van de mogelijke risico's of ruimte voor verbeteringen in deze markt, bezien vanuit de operationele toezichtdoelstellingen van de AFM.
Bij de totstandkoming van dit rapport is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van openbare informatiebronnen.

Daarnaast is input voor de analyse verkregen aan de hand van informele gesprekken met marktparticipanten, wetenschappers, deskundigen en andere belanghebbenden. Deze bijdragen zijn geanonimiseerd weergegeven. Voor een deel gaat het om informatie van anekdotische aard. Waar in het rapport sprake is van een opinie of beschouwing van derden, wordt dit aangegeven. De analyse met betrekking tot de toezichtdoelstellingen van de AFM betreft uitsluitend de inzichten van de AFM.

U kunt het rapport 'Vastgoed CV's en maatschappen - Een verkennende analyse' hier in PDF-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel