Terug

Rapport: Kennismaking met de financiële consument

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Consumenten verschillen sterk in de wijze waarop zij financiële beslissingen nemen. Er zijn vier groepen te onderscheiden: beheersten, ambiteuzen, adviesgevoeligen en gemaksgeörienteerden. Door een test op de consumentensite van de AFM kan worden nagegaan welk profiel van toepassing is. Het profiel van elke groep geeft inzicht in bijvoorbeeld de risico's op een verkeerde productkeuze.

De test is afgeleid van het onderzoek 'kennismaking met de financiële consument', uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de AFM. De beheersten blijken veel energie te steken in het beslisproces. Ambitieuzen blijken risico's het minst uit de weg te gaan. Adviesgevoeligen zijn het sterkst gericht op het samen nemen van beslissingen. Gemaksgeoriënteerden steken de minste energie in het beslisproces, maar zijn ook sterk op zekerheid gericht. Adviesgevoeligen en ambiteuzen blijken het meest kwetsbaar.

De financiële beslisstijl (segmentatie) kan ook gebruikt worden door partijen die onderzoek doen naar financiële consumenten. Neem voor de mogelijkheden contact op met de AFM via het contactformulier voor consumenten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel