Terug

Handhaving door de AFM: de toezichthouder op bezoek

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. drs. I.P. Palm-Steyerberg

Toezichthouders AFM en DNB hebben de taak toe te zien op de naleving van de financiële wet- en regelgeving ten aanzien waarvan zij als toezichthouder zijn aangewezen. Zo toetst de AFM of financiële ondememingen in aanmerking komen voor een vergunning en ziet zij er onder meer op toe dat financiële ondernemingen doorlopend beschikken over een beheerste en integere bedrijfsvoering en een deskundige en betrouwbare leiding, dat zij hun cliënten zorgvuldig behandelen (zorgplicht) en dat de regels ter voorkoming van marktmisbruik worden nageleefd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel