Terug

Bevindingen en ervaringen met het toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: drs. A.J. Delger RA

Dit artikel geeft een weergave van de activiteiten die de AFM in 2007 uit hoofde van haar taak heeft uitgevoerd ten aanzien van de financiële verslaggeving 2006. De inhoud is ontleend aan het 'Activity report' van de AFM.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel