Terug

De nieuwe toezichthouder

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. J. van Miltenburg

In dit interview, gepubliceerd in het ledenblad "VB Contact" van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen van februari 2007, geeft de AFM haar visie op de twee belangrijkste gedragseisen. Die eisen betreffen enerzijds informatieverstrekking en anderzijds zorgplicht bij individuele pensioenbelegging. Tevens licht de AFM toe hoe zij haar toezicht uit zal oefenen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel