Terug

De Wet Marktmisbruik; een inleiding

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mw. mr. E.C.D.T. van Hek-van der Leest

Dit artikel is gepubliceerd in het jaarboek Compliance 2006 en gaat nader in op de bepalingen uit de Wet Marktmisbruik die per 1 oktober 2005 in werking is getreden. Tevens wordt, indien en voor zover relevant, bezien wat de voornaamste wijzigingen zijn ten opzichte van de situatie voor 1 oktober 2005.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel