Terug

Compliance: ook bij uitbesteding

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: drs. L.E. Schouten

Dit artikel behandelt de complianceregels die relevant zijn bij uitbesteding van activiteiten, met name de regels rond effectentypisch gedragstoezicht. Tevens wordt uitgelegd wat onder uitbesteding wordt verstaan en welke regels betrekking hebben op de uitbesteding van werkzaamheden aan Nederlandse en buitenlandse (niet) financiƫle instellingen. Het artikel besteedt aandacht aan de rol van de compliance officer in het uitbestedingstraject. Tevens wordt benadrukt dat door het uitbesteden van taken, de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan wet- en regelgeving niet wordt uitbesteed.

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Compliance, december 2004.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel