Go to content
Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 04/07/22

AFM legt last onder dwangsom op aan De Leeuwen & Partners B.V.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 26 april 2022 een last onder dwangsom opgelegd aan De Leeuwen & Partners B.V. (DL&P). De maatregel is opgelegd omdat DL&P medepleger is van overtreding van de Wet op het financieel toezicht door een illegale buitenlandse broker. Deze illegale broker verleent beleggingsdiensten in Nederland zonder dat zij beschikt over de daartoe benodigde vergunning.

Medeplegen aan overtreding vergunningplicht beleggingsdiensten

DL&P benadert ongevraagd telefonisch Nederlandse consumenten met het aanbod om gebruik te maken van een handelsalgoritme dat automatisch voor rekening van klanten handelt in valutaderivaten. Voor deze klanten wordt een rekening geopend bij een illegale broker, waarop deze illegale broker voor rekening van deze klanten zonder hun tussenkomst transacties uitvoert of laat uitvoeren in financiële instrumenten. Door de samenwerking met DL&P verleent deze illegale broker beleggingsdiensten aan in Nederland gevestigde klanten. Hiervoor is een vergunning in Nederland vereist, namelijk voor het beheren van individuele vermogens. DL&P levert een substantiële bijdrage aan de overtreding door de illegale broker en is daarmee medepleger.

Activiteiten niet tijdig gestaakt

DL&P heeft het medeplegen aan het illegaal verlenen van beleggingsdiensten in Nederland door de illegale broker niet binnen de gestelde termijn gestaakt. Sinds 5 mei 2022 is DL&P daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat DL&P niet aan de opgelegde last heeft voldaan, is de dwangsom aan DL&P met €5.000 opgelopen. Per 14 mei 2022 is de dwangsom opgelopen tot het maximum van €50.000. DL&P heeft tot op heden niet aan de last voldaan.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM de onderneming/persoon haar verboden gedraging(en) te doen beëindigen tot het moment dat aan de toepasselijke regelgeving is voldaan.

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06 - 1134 0281 of maarten.dijksma@afm.nl
.

U kunt de volledige beschikking downloaden. Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk de actuele stand van zaken.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.