Terug

IFIAR: aantal tekortkomingen bij accountscontroles licht gestegen

Nieuws

accountant

In 2020 constateerden nationale toezichthouders dat 34% van de accountantscontroles bij beursfondsen onvoldoende onderbouwd was. In 2019 was dat 33%. Dat stelt het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) in haar jaarlijkse rapport. IFIAR blijft bij accountantsorganisaties aandringen op de voortzetting van kwaliteitsinitiatieven voor het verbeteren van de kwaliteit van accountantscontroles en de randvoorwaarden daarvoor.

Nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM), constateerden bevindingen bij 34% van de controles bij de grootste internationale netwerken van accountantsorganisaties (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG en PwC). Een bevinding is een materiële tekortkoming waaruit blijkt dat de controleverklaring onvoldoende is onderbouwd.

Uitdaging om doelstelling voor 2023 te halen

IFIAR kwam in 2019 met deze netwerkorganisaties overeen dat het aantal controles met een bevinding na vier jaar is verminderd met minimaal 25%. In 2023 mag het percentage controles met een bevinding dus ongeveer 24% zijn. De kleine stijging in 2020 van 33% naar 34% betekent dat zij de komende drie jaar voor een grote uitdaging staan.

Rapport geeft inzicht in bevindingen en stelsel van kwaliteitsbeheersing

Met haar rapport geeft IFIAR inzicht in haar bevindingen over controles en het stelsel van kwaliteitsbeheersing bij accountantsorganisaties. Het percentage tekortkomingen is een belangrijke maatstaf voor kwaliteit, maar niet de enige. In het rapport wordt niet nader ingegaan op mogelijke oorzaken, omdat IFIAR niet over die informatie beschikt. Het rapport gaat over inspecties die uitgevoerd zijn vóór de uitbraak van de coronacrisis. De impact daarvan zal zichtbaar zijn in het IFIAR-rapport over 2021.

IFIAR is het internationale samenwerkingsverband van 54 onafhankelijke toezichthouders op accountantsorganisaties, waaronder de AFM.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel