Terug

Aandachtspunten bij het proces van beursgangen en vervolgemissies van aandelen

Nieuws

afm-straat-gevel Bij het proces van een beursgang of een vervolgemissie van aandelen zijn verschillende partijen betrokken, waaronder de uitgevende instelling, de bank die haar begeleidt en analisten die bij die bank werkzaam zijn.

Deze partijen vervullen verschillende rollen, waarbij er belangenconflicten kunnen spelen. Ook vindt er op verschillende momenten informatiedeling plaats, waarbij het risico bestaat dat de gedeelde informatie onevenwichtig positief is over de beursgang of vervolgemissie.  

Lees hier verder voor de bevindingen en regels die de AFM naar aanleiding van nader onderzoek onder de aandacht brengt.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel