Terug

Deadline inleveren jaarrekening beleggingsondernemingen 30 juni 2018

Nieuws

rapport

Beleggingsondernemingen met zetel in Nederland zijn verplicht om binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens aan de AFM  te verstrekken (art. 4:85, lid 1 Wft).

Aangezien het boekjaar voor de meeste beleggingsondernemingen gelijk is aan het kalenderjaar, betekent dit dat de AFM deze gegevens uiterlijk 30 juni 2018 moet hebben ontvangen. Stuur deze documenten per e-mail naar TGFO_jaarrekeningen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel