Terug

ESA’s publiceren richtsnoeren voor beoordeling geschiktheid bestuurders

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De European Banking Authority (EBA) en de European Securities and Markets Authority (ESMA) hebben op 26 september 2017 de definitieve gezamenlijke richtsnoeren voor de beoordeling van geschiktheid van bestuurders gepubliceerd. Deze richtsnoeren worden per 30 juni 2018 van kracht.

Na de financiële crisis zijn zwaktes geïdentificeerd in de werking en samenstelling van het bestuur van banken en beleggingsondernemingen en de kwalificaties van de bestuurders. De gezamenlijke richtsnoeren zijn erop gericht om bestuurderstoetsingen en de kwaliteit daarvan in Europees verband verder te harmoniseren. De richtsnoeren zijn gebaseerd op zowel MiFID II (artikel 9 (1)) als CRD IV (artikel 91 (12) en zijn daarom gezamenlijk door EBA en ESMA opgesteld. De richtsnoeren behandelen onder meer de tijdsbesteding, collectieve kennis, vaardigheden en ervaring van bestuurders en key function holders.

ESMA heeft bovendien richtsnoeren gepubliceerd voor marktexploitanten en datarapporteringsdienstverleners. De AFM en DNB verwerken de richtsnoeren in de Beleidsregel Geschiktheid (2012).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel