Terug

Vervolgonderzoek afkoop klein pensioen geeft positief resultaat

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

De informatie voor deelnemers over de keuzemogelijkheden bij afkoop van een klein pensioen is verbeterd. Dit concludeert de AFM op basis van een vervolgonderzoek onder 9 verzekeraars en premiepensioeninstellingen.

Na een aantal signalen heeft de AFM in 2016 voor het eerst de informatie onderzocht die werd verstrekt bij afkoop. In 2017 is dit weer onderzocht en blijkt dat de meerderheid van de onderzochte verzekeraars en premiepensioeninstellingen hun informatie over afkoop heeft aangepast.

Keuze voor afkoop evenwichtig aanbieden

 Afkoop kan grote gevolgen hebben voor deelnemers, vooral als zij meerdere kleine pensioenen hebben opgebouwd. De AFM vindt het essentieel dat informatie over afkoop voldoet aan alle wettelijke normen. Daarbij moeten pensioenuitvoerders onder meer de keuze voor wel of geen afkoop evenwichtig aanbieden. Dit geldt zeker wanneer pensioenuitvoerders afkoop actief aanbieden aan hun deelnemers. In het onderzoek van 2016 bleek onder meer dat de informatie hierover bij de meeste onderzochte pensioenaanbieders verbeterd kon worden. Het ging hierbij vooral om evenwichtigheid en inzicht bieden in keuzemogelijkheden. Dat betekent onder meer dat alle relevante voor- en nadelen van een situatie of keuze voor deelnemers inzichtelijk moeten zijn.

Verbeterpunten doorgevoerd

Veel verbeterpunten die de AFM in 2016 heeft geadviseerd zijn in 2017 doorgevoerd, vooral op het gebied van duidelijkheid en evenwichtigheid. De keuze voor wel of geen afkoop is inmiddels meestal evenwichtig vormgegeven. Alleen de hoogte van een periodiek pensioen is nog niet altijd inzichtelijk, waardoor persoonlijk inzicht in de keuzemogelijkheden nog niet voor iedereen mogelijk is. De AFM heeft de individuele instellingen daarom opgeroepen om ook het (indicatieve) jaarlijkse bedrag bij keuze voor een periodieke uitkering op het keuzeformulier te benoemen. Daarnaast verwacht de AFM dat pensioenuitvoerders de informatie bij hun eigen deelnemers regelmatig op duidelijkheid toetsen.

Vooral afkoop op verzoek

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat 5 instellingen hun beleid hebben gewijzigd: bijna alle onderzochte instellingen (8 van de 9) kopen klein pensioen nu alleen nog af op verzoek van de deelnemer. De onderzochte instellingen geven aan te verwachten steeds minder kleine pensioenen af te kopen. In 2019 treedt het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen in werking, waarbij afkoop alleen nog mogelijk is bij pensionering. De meeste onderzochte instellingen lopen hier met hun beleid al op vooruit. De AFM vindt dit een positieve ontwikkeling, omdat pensioen dat zijn pensioenbestemming behoudt, ervoor zorgt dat deelnemers minder voorzienbare teleurstellingen tegemoet zien.                                                         

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel