Terug

AFM beboet kredietbemiddelaar en voormalig bestuurder voor niet integere bedrijfsvoering

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 november 2016 bestuurlijke boetes opgelegd aan Blokweg Financieel Adviseurs B.V. uit Zevenbergen en haar voormalig bestuurder de heer P.J. Muijselaar. De boetes zijn opgelegd omdat Blokweg – destijds genaamd FPB Financieel Adviseurs (FPB) – haar klanten onzorgvuldig heeft behandeld. De boete ziet op de periode van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014. FPB heeft klanten die bij haar kwamen voor een krediet op een ondoorzichtige manier allerlei overbodige producten verkocht. Met deze bedrijfsvoering heeft FPB niet gezorgd voor een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf.

Incasso’s & klachten

FPB bemiddelde in kredieten voor autofinancieringen en werkte samen met autoverkopers die klanten voor een lening doorverwezen naar FPB. Naast het krediet voor de auto werden er vaak andere producten mee verkocht door FPB, zonder dat klanten zich dit voldoende bewust waren. Zo werden er vergoedingen in rekening gebracht voor een ‘Financieel Levensloopplan’, een ‘loyaliteitsprogramma’ of een ‘offerteservice’. Het Financieel Levensloopplan kostte bijna €500 of €1.000, terwijl voor de andere producten periodiek kleinere bedragen in rekening werden gebracht. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat veel klanten van FPB hebben geklaagd over onbegrijpelijke en onterechte incasso’s.

Ondoorzichtige werkwijze

De AFM vindt de verwarring en onvrede van de klanten verklaarbaar en begrijpelijk. Door de ondoorzichtige werkwijze heeft FPB haar klanten niet goed duidelijk gemaakt dat hen naast het krediet allerlei daarvan losstaande zaken werden verkocht. Was dat wel helder geweest, dan hadden de klanten waarschijnlijk van de koop afgezien. De bewuste producten hadden namelijk voor de klant weinig tot geen waarde. Zo werd met het dure Financieel Levensloopplan een 50 of 100%-korting op een toekomstig pensioenadvies gekocht, terwijl géén van de klanten daadwerkelijk zo’n pensioenadvies heeft afgenomen. De meerwaarde van de overige producten is de AFM evenmin duidelijk geworden. FPB heeft op deze manier bewust gehandeld in haar eigen geldelijke belang ten koste van dat van haar klanten.

Sinds het toezichtsbezoek van de AFM op 28 februari 2014 is FPB gestopt met de verkoop van de bewuste producten. De heer Muijselaar is kort daarna vertrokken als bestuurder van de onderneming.

Boetes

De AFM vindt deze overtreding bovengemiddeld ernstig en verwijtbaar. Gezien de relatief geringe omvang van de onderneming heeft de AFM het basisbedrag van de boete voor Blokweg niettemin verlaagd tot €100.000. De heer Muijselaar is door de AFM naast Blokweg apart beboet. Hij was bestuurder van FPB en had ook feitelijk de leiding over de onderneming. In die rol had hij de overtreding moeten voorkomen of beëindigen. In plaats daarvan heeft de heer Muijselaar de bewuste producten zelf bedacht en het ondoorzichtige verkoopproces daarvan geregisseerd. De boete voor de heer Muijselaar is vastgesteld op €150.000, gezien zijn belangrijke rol bij de overtreding.

Tegen de boetes is geen bezwaar gemaakt, waarmee deze onherroepelijk zijn geworden.

De volledige boetebesluiten kunnen hiernaast worden gedownload in pdf-formaat.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 06 - 2564 3043 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel