Terug

Tarieven doorlopend toezicht 2017 vastgesteld

Nieuws

handje

De minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de nieuwe tarieven voor het doorlopend toezicht vastgesteld. Deze zijn op 2 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Financiële ondernemingen betalen voor de kosten van het doorlopend toezicht via een jaarlijkse bijdrage. De kosten voor het toezicht zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. De begroting van het toezicht is in 2017 €6,2 miljoen hoger dan in 2016. Dit heeft onder meer te maken met de komst van MiFID II, PRIIPS, de Wet verbeterde premieregeling en de geschiktheidstoets accountantsorganisaties. Dit betekent een uitbreiding van de toezichtwerkzaamheden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Om deze goed te kunnen uitvoeren, versterkt de AFM structureel de IT-infrastructuur en de personele bezetting. In 2017 zetten we daarnaast structureel in op de vernieuwing van ons toezicht. Dat doen wij onder meer door te investeren in kennisontwikkeling en middelen voor datagedreven toezicht. Ook investeren we in digitaal onderzoek en het toezicht op integere en beheerste bedrijfsvoering, zoals cybersecurity.

De AFM gaat doelmatig om met de beschikbare middelen en houdt zich al jaren aan de begroting en het door de minister van Financiën vastgestelde kostenkader. Voor 2016 is er een bedrag van €5,3 miljoen aan de markt terug te geven. Dit is al verrekend in de tarieven voor 2017.

Van juni tot en met september 2017 stuurt de AFM  facturen naar de ondertoezichtstaande ondernemingen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel