Terug

AFM legt boete op voor het niet melden van stemrechten in beursgenoteerd fonds

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 december 2017 een bestuurlijke boete van €50.000 opgelegd aan een natuurlijk persoon, hierna ‘de overtreder’, omdat hij meerdere keren heeft nagelaten onverwijld melding te doen van een wijziging in zijn stemrechten in een aan Euronext Amsterdam genoteerd fonds, waardoor hij een drempelwaarde passeerde. Dit is een overtreding van artikel 5:38, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De overtreding

Wanneer een belegger de beschikking krijgt of verliest over een aandelenbelang, stemrechten of een shortpositie in een beursgenoteerd fonds, waardoor hij een drempelwaarde passeert (van bijvoorbeeld 3, 5 of 10%), moet hij dit onverwijld aan de AFM melden. De AFM neemt deze gegevens op in het openbare ‘register substantiële deelnemingen en bruto shortposities’. Doel van de meldingsplichten is het bevorderen van transparantie over wie welke belangen heeft en wie welke invloed kan uitoefenen binnen beursgenoteerde ondernemingen. Die transparantie is van belang voor (potentiële) beleggers en de ondernemingen zelf.

In de zaak waarin de boete is opgelegd, heeft de overtreder op meerdere momenten niet voldaan aan zijn verplichting om onverwijld melding te doen van het passeren van een drempelwaarde ten aanzien van zijn stemrechten in een aan Euronext Amsterdam genoteerd fonds. Omdat de AFM heeft besloten om, in afwijking van de hoofdregel, de persoonsgegevens van overtreder niet openbaar te maken, kan de AFM ook niet bekend maken welk fonds het betreft en geen verdere achtergronden over de zaak geven.

Boetehoogte

De AFM vindt in dit geval een boete van €50.000 passend. Voor de overtreding gold aanvankelijk een basisbedrag van €500.000, wat later is verhoogd tot €2.000.000. De AFM komt in dit geval uit op een samengesteld basisbedrag van €670.000. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een verhoging of een verlaging van dit basisbedrag. Wel is de boete op grond de financiële draagkracht van de overtreder en een algemene toets aan de evenredigheid verlaagd tot €50.000.

Er kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld tegen de boete, zodat deze definitief is.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).
 
Journalisten kunnen contact opnemen met Michiel Gosens, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2771 of michiel.gosens@afm.nl.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
14-12-2017 geen

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel