Terug

AFM stelt GFH Paraplufonds gedeeltelijk open

Nieuws

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten dat het opschorten van de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming in het GFH Paraplufonds beperkt wordt tot de illiquide beleggingen van het GFH Paraplufonds. Dit betekent dat periodieke inleg en uitkering vanuit een deel van het GFH Paraplufonds weer is toegestaan.

Op 6 juni 2017 heeft de AFM bericht dat zij Today’s Tomorrow B.V. (TT) heeft verplicht om de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming in het GFH Paraplufonds op te schorten, omdat de AFM ernstige twijfels heeft bij de juistheid van de waardering van het GFH Paraplufonds.

De maatregel had als gevolg dat het tijdelijk onmogelijk was dat deelnemers in of uit het GFH Paraplufonds konden stappen. Ook de periodieke inleg en uitkering vanuit het GFH Paraplufonds was tijdelijk onmogelijk. Het is van belang voor alle deelnemers in het fonds dat in- en uitstappen uit het GFH Paraplufonds tegen de juiste prijs gebeurt. Daarom was het noodzakelijk dat het GFH Paraplufonds tijdelijk was gesloten.

Het GFH Paraplufonds is recent gesplitst in liquide en illiquide beleggingen. Inleg en uitkeringen vanuit het liquide deel van het GFH Paraplufonds zijn weer mogelijk. De AFM heeft twijfels bij de waardering van de illiquide beleggingen van het GFH Paraplufonds. Tot op heden zijn de twijfels van AFM over de waardering van de illiquide beleggingen niet weggenomen. De in- en uitstroom van het GFH Paraplufonds blijft voor de illiquide beleggingen daarom niet mogelijk.

De splitsing van het GFH Paraplufonds in liquide en illiquide beleggingen is een tussenstap in het afwikkelen van het GFH Paraplufonds.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in pdf-formaat downloaden.

Met vragen over de werkwijze van de AFM in deze procedure kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 06-2564 3043 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel