Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Excon Fuji Securities

Maatregel

wettelijke-uitspraak

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 juli 2017 een last onder dwangsom opgelegd aan Excon Fuji Securities (Excon). Excon voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Voor de verkoop van aandelen is een vergunning vereist van de AFM. Marktpartijen met een vergunning van de AFM mogen consumenten niet zomaar bellen om aandelen te verkopen. Excon benadert telefonisch en ongevraagd consumenten met de mogelijkheid om aandelen te kopen. De AFM heeft Excon om opheldering gevraagd, zodat vastgesteld kan worden of Excon activiteiten verricht waarvoor een vergunning van de AFM verplicht is. Tot op heden heeft de AFM geen informatie van Excon ontvangen.

Excon is wettelijk verplicht om mee te werken aan het verzoek van de AFM. Sinds 14 augustus 2017 is Excon daarom verplicht een dwangsom te betalen. Iedere dag dat ze niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Michiel Gosens, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2771 of michiel.gosens@afm.nl 

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
28-07-2017

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel