Terug

AFM legt boete op aan de heer Crol van vermogensbeheerder Amstel Capital

Maatregel

Beslissing op bezwaar: boete blijft in stand

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 november 2016 een bestuurlijke boete van €125.000 opgelegd aan de heer C.J.E. Crol van voormalig vermogensbeheerder Amstel Capital Management B.V. (Amstel Capital). De boete krijgt hij omdat hij tussen januari 2013 en maart 2016 als beleidsbepaler bij Amstel Capital onvoldoende maatregelen heeft getroffen om het vermogensbeheer voor klanten volgens de daarvoor geldende regels te laten verlopen. Hierdoor liepen klanten het gevaar dat hun vermogen op niet integere wijze werd beheerd.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
25-11-2016 01-12-2016 20-07-2017 (1) 30-08-2017

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.

De overtreding

Amstel Capital was tot begin augustus 2016 actief als vermogensbeheerder met een vergunning van de AFM. Crol was niet ingeschreven als bestuurder van Amstel Capital, maar in de praktijk wel de spilfiguur achter de onderneming. Daarnaast was hij de Director van Amstel Capital Malta Ltd., een in Malta gevestigde beheerder van een beleggingsinstelling. Amstel Capital heeft klanten ertoe bewogen om hun belegde vermogen over te brengen naar beleggingsfondsen die door Amstel Capital Malta Ltd. werden beheerd.

Hierbij heeft Amstel Capital meerdere bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht overtreden, onder meer ten aanzien van het tegengaan van belangenverstrengeling. Ook heeft Amstel Capital niet voldaan aan haar verplichting om voldoende informatie in te winnen over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid en/of kennis en ervaring van haar klanten. Tot slot heeft Amstel Capital nagelaten om Crol bij de AFM aan te melden als dagelijks beleidsbepaler van de onderneming. Per saldo leidt dit tot de conclusie dat Amstel Capital geen adequaat beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde. De AFM heeft besloten om Crol als feitelijk leidinggever aan deze overtreding te beboeten.

Boetehoogte

De AFM vindt in dit geval een boete van €125.000 passend. Voor de overtreding gold aanvankelijk een basisbedrag van €500.000 en later is dit verhoogd tot €2.000.000. De AFM heeft kort gezegd het gemiddelde hiervan gehanteerd. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een verhoging of een verlaging van het basisbedrag. Wel is de boete op grond van een algemene toets aan de evenredigheid verlaagd tot €125.000.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 06 - 2564 3043 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel