Terug

Nieuwe fase in Europese samenwerking over verhogen van kwaliteit accountantscontroles

Internationaal

praatballonnen

Tijdens de eerste plenaire vergadering van het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders op accountantsorganisaties is overeenstemming bereikt over de wijze van samenwerken en het delen van informatie tussen de leden van de werkgroepen.

Een AFM-delegatie was van 8 tot 10 november 2016 aanwezig bij de laatste EAIG vergadering en de eerste plenaire vergadering van het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders op accountantsorganisaties, de inspectie en standaarden werkgroepen van de Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB).

De CEAOB-leden hebben onder andere de voorzitters van de internationale regelgevende instanties, de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) uitgenodigd om bevindingen uit het toezicht over standaarden die verbetering behoeven,te bespreken.

Terugkerend onderdeel op deze bijeenkomsten is de dialoog tussen accountantstoezichthouders en de grootste Europese accountantsnetwerken over kwaliteitsverbetering van de controles. In dit verband spraken de Europese toezichthouders met vertegenwoordigers van PwC. Dit gesprek richt zich vooral op de meest voorkomende Europese inspectie-uitkomsten en de maatregelen die PwC neemt om de kwaliteit van de controles te verbeteren. Ook de manier waarop PwC oorzakenanalyses gebruikt om de kwaliteit te verhogen kwam aan de orde.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel