Terug

DNB en de AFM benoemen externe evaluatiecommissie toetsingsproces

Nieuws

De commissie evaluatiecommissie toetsingen;

DNB en de AFM hebben een externe evaluatiecommissie benoemd onder leiding van Annetje Ottow, om een evaluatie uit te voeren naar de toetsingen van DNB en de AFM en de ingezette versterkingen in het toetsingsproces door de toezichthouders in de afgelopen jaren. De evaluatiecommissie heeft het voornemen eind dit jaar met een rapport te komen. DNB en de AFM hebben deze evaluatie eerder aangekondigd in een brief aan de minister van Financiën die deze brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De centrale onderzoeksvraag voor de commissie luidt: ‘Voorziet de huidige opzet van de toetsingen van bestuurders en commissarissen op geschiktheid en betrouwbaarheid en de daaruit voortvloeiende werkwijze van DNB en de AFM in een adequate uitvoering van de wettelijk opgelegde taken?

Naast Annetje Ottow hebben ook Janka Stoker en Jan Hommen zitting in de externe evaluatiecommissie. Annetje Ottow is decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht en hoogleraar Economisch Publiekrecht aan dezelfde universiteit. Ze is gespecialiseerd in toezicht(houders), marktordening, mededinging en Europees recht.

Janka Stoker is onder andere hoogleraar ‘Leiderschap en Organisatieverandering’ en directeur van het leiderschaps-expertisecenter‎ 'In the LEAD' aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Jan Hommen is onder andere voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Ahold NV en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Hij heeft gedurende zijn loopbaan bestuursfuncties bekleed bij Alcoa in de Verenigde Staten, Koninklijke Philips NV, ING Groep en KPMG Nederland.

Op de foto van links naar rechts: Marie-Jeanne Schiffelers (secretaris), Jan Hommen, Annetje Ottow, Janka Stoker.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel