Terug

Overeenstemming over uitstel MiFID II met een jaar

Internationaal

handje

Op 18 mei 2016 heeft de Raad van de Europese Unie ingestemd met het door de Commissie voorgestelde uitstel van de invoering van MiFID II met een jaar. De Raad heeft overeenstemming bereikt met het Europees Parlement (EP) over de tekst van de wijzigingen van MiFID en MiFIR. Naar verwachting zal het EP op korte termijn eveneens instemmen met deze tekstwijzigingen.

Het bereikte akkoord betekent dat de invoeringsdatum van MiFID II met een jaar is uitgesteld naar 3 januari 2018 en de deadline voor implementatie van de richtlijn in nationale wetgeving is verschoven naar 3 juli 2017. Het akkoord bevat ook een beperkt aantal andere aanpassingen die betrekking hebben op de handel voor eigen rekening, package transacties, securities financing transacties en een partieel uitstel van art. 4 van de MAR.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel