Terug

IFIAR publiceert jaarverslag 2015

Internationaal

dossier

Het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) heeft haar jaarverslag over het jaar 2015 gepubliceerd. In dit verslag zet IFIAR uiteen wat zij heeft gedaan ter bevordering van de 4 hoofddoelstellingen van de organisatie, zoals neergelegd in haar Werkplan 2015 – 2017.

De 4 hoofdstellingen zijn het wereldwijd verbeteren van de kwaliteit van de accountantscontrole, het versterken van IFIAR’s rol van internationale leider op het gebied van accountantscontrole, het versterken van IFIAR’s governance structuur en het faciliteren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen leden van IFIAR.

In het jaarverslag wordt ingegaan op de activiteiten van IFIAR, in het bijzonder door haar werkgroepen, die zijn ondernomen in het jaar 2015. Tevens bevat het jaarverslag een uiteenzetting van relevante (toezicht)ontwikkelingen bij een aantal van IFIAR’s leden. Ook bevat het jaarverslag een financiële verantwoording van de organisatie.

IFIAR wordt voorgezeten door Janine van Diggelen, Head International Auditing & Accounting, Policies and Standard Setting van de AFM.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel