Terug

Nieuwsbrief kapitaalmarkten: onder meer over Accountantssector en MiFID II

Nieuwsbrief

blog

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Voorwoord van Gerben Everts

Accountantsorganisaties en financiële verslaggeving   

 • Grote accountantsorganisaties en NBA onderschrijven good practices aanpak corruptierisico’s
 • AFM neemt kennis van uitspraak Accountantskamer in Weyl-zaken
 • Leeft Limperg weer?

Internationale ontwikkelingen

 • ESMA publiceert ITS en richtsnoeren voor MiFID II 
 • ESMA zoekt leden voor haar Stakeholder Group
 • ESMA publiceert een consultatiedocument over o.a. transactierapportage
 • Publicaties Europese Commissie

Marketsupervision

 • Interpretatie manipulatie door middel van wash trades 
 • Nederlandse commodity-markt heeft aandacht voor manipulatie benchmarks
 • Boetes aan Imtech en haar oud-bestuurders 
 • Boete opgelegd voor niet tijdig melden van transacties 
 • CBb vernietigt boetes

Financiële Verslaggeving

 • Reactie op consultatie Ontwerpbesluit bekendmaking niet-financiële informatie
 • AFM biedt duidelijkheid over uitbrengen kwartaalbericht 2016

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel