Terug

AFM wijzigt Nrgfo Wft na consultatieronde

Consultatie

handje

In de zomer van 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) geconsulteerd. Op de consultatie die van 7 juli tot en met 21 augustus 2015 duurde, zijn door de AFM 7 reacties ontvangen. De aanpassing treedt in werking op 1 april 2016.

De aanleiding voor de meest inhoudelijke aanpassing is het gevolg van de huidige lage rente. De voorgeschreven berekening voor het pessimistisch opbrengstscenario bij spaarproducten sluit daardoor niet meer aan op de realiteit.

Een andere belangrijke wijziging naar aanleiding van de consultatie betreft de 2 nieuwe modellen voor de financiële bijsluiter. Uit de consulatie bleek dat er nog wijzigingen nodig zijn in de modellen voordat deze gepubliceerd kunnen worden.

Om dit te bewerkstelligen moet de AFM niet alleen de Nrgfo aanpassen, maar deze aanpassingen ook programmeren in de financiële bijsluiter-generator. Dit kost de nodige tijd en is volgens de AFM op korte termijn niet realiseerbaar. Deze aanpassingen kunnen dan pas in het voorjaar worden doorgevoerd. Daarna moeten de aanbieders de offertes nog aanpassen op basis van die wijzigingen. Dit betekent dat het gebruik van de nieuwe modellen voor 1 juli 2016 niet haalbaar lijkt.

Voorlopig geen nieuwe modellen voor financiële bijsluiters

Op 31 december 2016 treedt de Europese regelgeving PRIIPs (packaged retail and insurance-based investment products) in werking. Hiermee wordt een Key Information Document geïntroduceerd, die de financiële bijsluiter voor een groot deel van de producten gaat vervangen. Omdat de nieuwe modellen dus pas op zijn vroegst op 1 juli gebruikt kunnen worden en nieuwe wetgeving alweer op 31 december in werking treedt, heeft de AFM besloten voorlopig geen nieuwe modellen voor de financiële bijsluiters te introduceren. Bij de inwerkingtreding van PRIIPs wordt nogmaals kritisch gekeken of alle noodzakelijke aanpassingen dan zijn geregeld.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel