Terug

Berekening van bijdrage in de kosten van het doorlopend toezicht gewijzigd

Nieuws

handje

Met ingang van 2017 is de grondslag voor het berekenen van de maatstaf voor de bepaling van de bijdrage in de kosten van het doorlopend toezicht gewijzigd.

Adviseurs en bemiddelaars krijgen vanaf 2017 de mogelijkheid om de meest passende grondslag te bepalen en een keuze te maken tussen:

  • het aantal fte per 31 december van voorafgaand jaar, of
  • het gemiddeld aantal fte over het voorafgaande jaar. Dit gemiddelde berekent u door het aantal fte per 31-3, 30-6, 30-9 en 31-12 op te tellen en te delen door 4.

Hierdoor ontstaat een meer rechtvaardige bijdrage in de toezichtkosten voor ondernemingen waarvan het aantal fte gedurende het jaar sterk fluctueert en op 31 december relatief zeer hoog is. Voor de meeste adviseurs en bemiddelaars verandert er niets. In de vragenlijst van de Marktmonitor, waarin de maatstaf moet worden opgegeven, vindt u meer informatie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel