Terug

IOSCO publiceert consultatierapport liquiditeit corporate bond market

Internationaal

vragen

IOSCO heeft op 5 augustus een consultatierapport gepubliceerd naar aanleiding van een onderzoek naar de liquiditeit van de corporate bond market. Marktpartijen kunnen tot 30 september 2016 reageren.

Het onderzoek is gebaseerd op een gedetailleerde analyse van liquiditeitsindicatoren, survey-resultaten van de industrie en toezichthouders, rondetafelgesprekken met de industrie, een review van research-artikelen en door deelnemende IOSCO-leden verzamelde data.

Het belangrijkste doel van de studie was na te gaan of de huidige niveaus van liquiditeit consistent zijn met historische niveaus. IOSCO is begonnen met dit project vanwege de zorg bij een aantal marktparticipanten over het achterblijven van de liquiditeit in de secundaire corporate bond markt bij de groei van de uitgifte van corporate bonds (de primaire markt). IOSCO zal de consultatiereacties beoordelen, het rapport daaraan aanpassen en vervolgens het definitieve rapport publiceren.

De nadruk van het werk heeft gelegen op het onderzoek van de huidige liquiditeit van de secundaire corporate bond market in de landen van de deelnemende IOSCO-leden vergeleken met de periode voorafgaand aan de financiële crisis van 2008-2009. Hiertoe zijn data verzameld vanaf 2004. Een probleem hierbij was het ontbreken van bruikbare data in een aantal jurisdicties over de verhandeling van corporate bonds in de secundaire markt.

Conclusies

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat IOSCO geen substantieel bewijs heeft gevonden voor dat de huidige liquiditeit van de secundaire corporate bond markt veel slechter is geworden vergeleken met de historische norm voor niet-crisisperiodes. Verder merkt IOSCO op dat er geen betrouwbaar bewijs is voor de stelling dat hervorming van de regelgeving heeft geleid tot een substantiële daling van de liquiditeit van de secundaire markt.

Tenslotte toont het onderzoek aan dat er belangrijke veranderingen zijn geweest in het karakter en de structuur van de secundaire corporate bond markten, zoals veranderingen in de voorraadniveaus van dealers, toegenomen gebruik  van technologie en een groter gebruik van technologie en elektronische handelsplaatsen, veranderingen in de rol van participanten en executiemodellen (zoals dealers die overstappen van een ‘pricipal’ model naar een ‘agency model’).

De AFM heeft meegeschreven aan het rapport en onderschrijft de conclusies. Marktpartijen en andere geïnteresseerden kunnen hun reactie mailen naar consultation-2016-01@iosco.org

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel