Terug

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor

Maatregel

wettelijke-uitspraak

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 september 2015 lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 niet hebben ingevuld.

           
Stand van zaken juridische procedure - V.O.F. Totaaladvies
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
14-09-2015
           
Stand van zaken juridische procedure - Guijs Financieel Advies B.V.
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
14-09-2015

De AFM heeft deze ondernemingen herhaaldelijk per brief, e-mail en/of telefonisch verzocht om de Marktmonitor in te vullen en naar de AFM te sturen. Dit hebben zij tot op heden niet gedaan.

Compliment voor tijdig insturen

Ruim 99 procent van de ongeveer 7.300 ondernemingen die bij de AFM staan geregistreerd als adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigde agent heeft de Marktmonitor ingevuld en verstuurd. De AFM complimenteert de markt met dit resultaat en bedankt u voor het tijdig invullen.

Lasten onder dwangsom

De Marktmonitor is onderdeel van het toezicht van de AFM. Alle adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten zijn verzocht om de Marktmonitor in te vullen, zodat de AFM inzicht krijgt in de markt en haar toezicht gerichter kan inzetten. Zij zijn op grond van de Wet op het financieel toezicht en de Algemene wet bestuursrecht verplicht medewerking te verlenen.

De twee ondernemingen die de Marktmonitor niet binnen de gestelde termijn hebben ingevuld en verstuurd, hebben een last onder dwangsom ontvangen. Zij hebben 10 (werk)dagen de tijd gekregen om alsnog de Marktmonitor in te vullen en te versturen. Iedere dag dat niet aan de opgelegde last werd voldaan, werd een dwangsom verbeurd van €2.000 tot een maximum van €20.000.

De twee ondernemingen hebben de Marktmonitor niet binnen de gestelde termijn ingevuld en verstuurd en moeten daarom allebei €20.000 betalen. Daarbij moeten zij de Marktmonitor nog steeds invullen en versturen aan de AFM.

Het gaat om de volgende ondernemingen:

V.O.F. Totaaladvies te Aduard
Guijs Financieel Advies B.V. te Papendrecht

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een maatregel waarbij een financiële dienstverlener een termijn krijgt waarbinnen hij dient te voldoen aan een opdracht (last). Een last is erop gericht dat de betrokken financiële dienstverlener iets doet (bijvoorbeeld een norm naleven) of met iets stopt (bijvoorbeeld het overtreden van een norm). In dit geval moet de onderneming de Marktmonitor invullen en naar de AFM sturen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel