Terug

Frans van den Hurk benoemd tot COO van de AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Frans van den Hurk benoemd tot chief operations officer (COO). Hij begint 1 oktober en wordt verantwoordelijk voor de centrale aansturing van de bedrijfsvoering. Hij maakt onderdeel uit van het bestuur, maar draagt geen statutaire bestuursverantwoordelijkheid voor het toezicht.

Frans van den Hurk (53) werkt sinds 1996 bij Capgemini. Hij was onder meer actief in diverse managementfuncties binnen de ‘Public Sector’ en hij was sales directeur voor de outsourcing-tak van Capgemini in de Benelux. Sinds 2011 was hij CEO Infrastructure Services Central Europe.

Het bestuur heeft besloten een chief operations officier aan te stellen om de bedrijfsvoering van de AFM verder te versterken. Door ontwikkelingen in de financiële sector en de maatschappij, door toenemende internationalisering van het toezicht en de dienstverlening en door de verdere digitalisering en technologische ontwikkelingen worden risico's complexer. Toezicht wordt daarmee meer data-gedreven. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de eigen bedrijfsvoering van de AFM is georganiseerd.

De AFM moet in staat zijn doelgericht, creatief en flexibel te opereren om effectief in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen en risico’s. Voortdurende modernisering van de processen van de AFM, waaronder de inzet van ICT en datagebruik, en continue verbetering van de bedrijfsvoering in brede zin zijn belangrijk om te kunnen blijven voldoen aan de hoge maatschappelijke verwachtingen die aan een toezichthouder worden gesteld. De nieuwe COO zal zorgen voor een optimale aansturing hiervan.

Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM: “Met deze benoeming komt het bestuur op volle sterkte om de noodzakelijke verdere ontwikkeling van de AFM aan te sturen. Frans van den Hurk heeft voor de AFM zeer nuttige ervaring met het leidinggeven aan professionele organisaties in internationale context en het continu  professionaliseren daarvan in sterk veranderende omstandigheden. We zijn er dan ook van overtuigd dat hij een goede bijdrage zal leveren aan de verdere optimalisering van onze bedrijfsvoering.”

De bezoldiging van de nieuwe COO is conform de WNT-norm van bruto 178.000 euro (inclusief werkgeversbijdrage pensioen en onkostenvergoeding) op jaarbasis.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel