Terug

AFM op koers met uitvoering agenda voor 2015

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is op koers met haar agenda voor 2015. Het bestuur van de AFM kijkt dan ook met tevredenheid terug op de eerste helft van dit jaar. Binnen het toezicht heeft de AFM in het bijzonder aandacht besteed aan de impact van technologische ontwikkelingen op de financiële sector en haar consumenten, aan financiële dienstverlening aan zakelijke partijen, accountsorganisaties en kapitaalmarkten. Ook heeft de AFM onderzoeken uitgevoerd naar rentederivaten en bijzonder beheer van banken. Intern is het bestuur van de organisatie versterkt en is er een bijna geheel nieuwe raad van toezicht aangetreden. De kosten van de organisatie ontwikkelen zich in lijn met de begroting.

Met de publicatie van de activiteitenagenda geeft de AFM tussentijds weer in hoeverre zij op koers ligt in 2015

Met de publicatie van de activiteitenagenda geeft de AFM tussentijds weer in hoeverre zij op koers ligt in 2015. Per toezichtthema wordt aangegeven wat de AFM heeft gedaan. De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder draagt AFM bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Om deze doelstelling te behalen benut AFM tal van activiteiten en legt zij ook verantwoording hierover af.

Toezicht

Begin 2015 heeft de AFM aangekondigd extra in te zetten op toezicht op de financiële dienstverlening aan zakelijke partijen, accountantsorganisaties en kapitaalmarkten. Zo zijn er in het eerste half jaar onderzoeken over rentederivaten en bijzonder beheer van banken afgerond. Er is publiek gerapporteerd over het kritisch vermogen van auditcommissies bij de financiële controle van accountantskantoren. En het gezamenlijk onderzoek van DNB en AFM over het gebruik van vergelijkende maatstaven door financiële instellingen is klaar. Dit onderzoek krijgt een vervolg in de tweede helft van dit jaar. 

Technologische ontwikkelingen

De AFM heeft in de eerste helft van 2015 een aantal activiteiten ondernomen ten aanzien van technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zullen immers ook in rap tempo op de financiële markten grote gevolgen hebben. Het gaat daarbij niet alleen om allerlei technische innovaties met betrekking op de beurshandel, maar ook over de online en mobiele wijze waarop consumenten kunnen sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM wil op deze verandering aansluiten. Vandaar dat er in 2015 nadrukkelijke aandacht is voor technologische ontwikkelingen.

Versterken van de klant

Als toezichthouder let de AFM ook op belangen van consumenten in de financiële dienstverlening. Het begrijpen van de consument en versterken van de stem van de klant wordt door AFM met tal van projecten bevorderd. Een doorlopende activiteit is bijvoorbeeld het AFM Consument&Panel waarin de ervaringen van consumenten wordt meegewogen in het toezicht.

Op orde

Om AFM klaar te maken voor haar rol in een veranderende financiële sector waar onder andere technologie en daarmee datagedreven toezicht een grotere rol gaan spelen, zijn ook intern veranderingen nodig. De tussentijdse balans van AFM stemt tot tevredenheid. De prognose van de totale lasten is naar verwachting nagenoeg gelijk aan de begroting. Ook de gemiddelde personele bezetting zal voor 2015 ongeveer gelijk zijn aan de begroting.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel