Terug

AFM waarschuwt voor de handelspraktijken van LW Holding

Waarschuwing Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

waarschuwing

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt tegen de handelspraktijken van LW Holding. Op grond van informatie die de AFM van LW Holding heeft ontvangen en haar eigen onderzoek heeft de AFM een redelijk vermoeden dat LW Holding niet alle essentiële informatie over de besteding van de ingelegde gelden verstrekt aan obligatiehouders. De AFM heeft nog geen overtreding vastgesteld.

Besteding van de gelden

LW Holding biedt consumenten de mogelijkheid om door middel van obligaties te investeren in zonne-energieparken in Duitsland. Op basis van haar onderzoek vermoedt de AFM dat de ingelegde gelden op een andere wijze worden besteed, dan door LW Holding wordt beschreven in haar informatiememoranda en haar nieuwsbrieven. LW Holding heeft namelijk substantiële vorderingen op haar bestuurder en aan haar bestuurder gelieerde entiteiten en personen. Meer dan de helft van de geïnvesteerde gelden is door LW Holding uitgeleend aan haar bestuurder en aan hem gelieerde entiteiten en personen. Het is de AFM niet duidelijk in hoeverre deze vorderingen verband houden met de investeringen in zonne-energieparken.

Risico’s

Obligatiehouders lopen het risico dat, wanneer de vorderingen niet aan LW Holding terugbetaald kunnen worden, LW Holding niet meer kan voldoen aan de verplichte rente- en aflossingsverplichtingen. Obligatiehouders lopen hiermee het risico op schade en de hoogte van de schadebedragen kunnen als het mis gaat aanzienlijk zijn. 

Informatie

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM via telefoonnummer 0800-5400 540 (gratis). 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel