Terug

AFM position paper toekomst verzekeringssector: klantgericht innoveren

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stimuleert innovatie die in het belang van de klant is. Met moderne technologie kunnen verzekeraars klanten actiever ondersteunen en aanmoedigen om actie te ondernemen om financiële problemen te voorkomen of te repareren. Dit benadrukt de AFM tijdens een rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Financiën over de toekomst van de verzekeringssector.

De krimp in de levenmarkt en de lage rentestand zijn onder meer de oorzaak dat de Nederlandse verzekeringssector onder druk staat.

De krimp in de levenmarkt en de lage rentestand zijn onder meer de oorzaak dat de Nederlandse verzekeringssector onder druk staat. Juist nu ook de druk groot is om de bedrijfsvoering aan te passen aan nieuwe regels en noodzakelijke kostenbesparingen door te voeren, is het aan verzekeraars om risico’s op waarde te blijven schatten en zich continu bewust te blijven van hun gedrag richting de klant. Technologische ontwikkelingen bieden kansen om te innoveren en bedrijfsmodellen toekomstbestendig te maken in het belang van de klant.  Dit schrijft de AFM in een verzonden position paper aan de Tweede Kamer, vooruitlopend op het rondetafelgesprek.

De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 juni een rondetafelgesprek georganiseerd waar ook de AFM voor was uitgenodigd. Aanleiding was het rapport van de Commissie verzekeraars “ Nieuw leven voor verzekeraars”. Namens de AFM sprak Harman Korte, bestuurslid van de AFM, met de Kamerleden.

Zie de download voor het volledige position paper van de AFM.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel