Terug

ESMA-richtsnoeren betreffende definitie grondstofderivaten

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting-geven

Op 6 mei 2015 heeft ESMA haar richtsnoeren gepubliceerd betreffende 'The application of the definitions in Sections C6 and C7 of Annex I of Directive 2004/39/EC (MiFID I), (ESMA/2015/675)'. De AFM onderschrijft deze richtsnoeren.

De richtsnoeren verduidelijken dat grondstofderivaten, waaronder forwards, die op een platform verhandeld worden en die fysiek afgewikkeld kunnen of moeten worden, financiële instrumenten zijn. Ook wordt verduidelijkt wat fysieke afwikkeling is, namelijk het leveren van het goed of een document, of het op andere wijze overdragen van het eigendom.

Voor grondstofderivaten die niet op een platform verhandeld worden geldt dat ze een financieel instrument zijn als ze geen spot contract zijn, en niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, en aan een aantal andere cumulatieve voorwaarden uit de Uitvoeringsverordening MiFID (nr. 1287/2006) voldoen.

De definities die in deze richtsnoeren worden beschreven worden door de AFM in haar toezicht al toegepast.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel