Terug

Meer kans op fouten pensioenuitvoering bij complexe pensioenregeling

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting-geven

Pensioenregelingen zijn vaak complex, onder andere door de verschillende bijzonderheden die binnen pensioenregelingen zijn overeengekomen. Veel pensioenregelingen bevatten bijvoorbeeld overgangsregelingen die door sociale partners zijn afgesproken om de gevolgen van nieuwe wetgeving te beperken voor bepaalde groepen.

De AFM pleit voor meer eenvoud in pensioenregelingen, waardoor deze beter uitvoerbaar, uitlegbaar en kostenefficiënter worden

Deze complexiteit maakt pensioenregelingen moeilijk uit te voeren, daardoor vaak duur en niet goed uit te leggen aan deelnemers. Ook wordt de kans op fouten in de pensioenuitvoering groter, dit constateerde de AFM eind 2014 ook al in haar onderzoek naar de kwaliteit van informatieverstrekking rondom pensionering. Bij het ABP ontstond onlangs bijvoorbeeld onduidelijkheid over het doorbetalen van de aanvulling AOW-partnertoeslag. Dit zorgde, mede door de late en verwarrende communicatie hierover, voor onrust onder deelnemers.

De AFM pleit daarom voor meer eenvoud in pensioenregelingen, waardoor deze beter uitvoerbaar, uitlegbaar en kostenefficiënter worden. Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers duidelijk, evenwichtig en tijdig op de hoogte worden gesteld van wijzigingen, zodat zij weten wat hen te wachten staat en zij zich daar op kunnen voorbereiden. Dit is zeker het geval wanneer er directe financiële gevolgen zijn voor verschillende groepen deelnemers. Met de invoering van de nieuwe Wet Pensioencommunicatie moet alle communicatie tussen pensioenuitvoerder en deelnemers voldoen aan deze algemene eisen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel