Terug

Nieuwsbrief kapitaalmarkten september 2014

Nieuwsbrief Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Voorwoord
  • Structurele tekortkomingen bij grootste accountantsorganisaties, fundamentele hervormingen en cultuurverandering noodzakelijk
  • Rol auditcommissies bij kwaliteit financiële verslaggeving en accountantscontrole
  • Aankondiging marktbreed onderzoek naleving ESMA Richtsnoeren
  • Uitleg reikwijdte EMIR-rapportageplicht bij lastgeving
  • Dienstverlening rond niet geregistreerde beleggingsinstellingen door beleggings-ondernemingen in Nederland: een nadere uitleg

Prospectus en openbare biedingen

  • Gevolgen beperkingen verkeer met Rusland voor aanvraag goedkeuring prospectus
  • De AFM vraagt aandacht voor de informatie over lock-up-overeenkomsten in prospectussen

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel