Terug

Nieuwsbrief kapitaalmarkten september 2014

Nieuwsbrief Dit bericht is ouder dan 3 jaar. De inhoud kan hierdoor niet meer actueel zijn.

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Voorwoord
  • Structurele tekortkomingen bij grootste accountantsorganisaties, fundamentele hervormingen en cultuurverandering noodzakelijk
  • Rol auditcommissies bij kwaliteit financiële verslaggeving en accountantscontrole
  • Aankondiging marktbreed onderzoek naleving ESMA Richtsnoeren
  • Uitleg reikwijdte EMIR-rapportageplicht bij lastgeving
  • Dienstverlening rond niet geregistreerde beleggingsinstellingen door beleggings-ondernemingen in Nederland: een nadere uitleg

Prospectus en openbare biedingen

  • Gevolgen beperkingen verkeer met Rusland voor aanvraag goedkeuring prospectus
  • De AFM vraagt aandacht voor de informatie over lock-up-overeenkomsten in prospectussen

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel