Terug

Richtsnoeren bieden bescherming aan beleggers

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

Sinds 27 oktober zijn nieuwe richtsnoeren van kracht, die een adequate bescherming van beleggers moeten garanderen. De richtsnoeren, opgesteld door ESMA en EBA, bepalen dat de AFM ervoor moet zorgen dat de effecten- en banksector een beleid voor klachtenbeheer invoeren.

Er wordt onder meer aandacht besteed aan de rapportage over klachten, interne navolging door analyse, het oplossen van problemen en informatievoorziening.

De AFM past deze richtsnoeren toe bij de controle op de naleving van Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht. Meer specifiek gaat het om de toepassing van artikel 4:17 Wft (en artikel 39 tot en met 44 Bgfo).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel