Terug

Actualiseer uw Dienstverleningsdocument

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

megafoon

Sinds 1 juli 2013 zijn aanbieders, bemiddelaars en adviseurs verplicht om een gestandaardiseerd Dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument te verstrekken voor producten die onder het provisieverbod vallen. De AFM heeft in 2013 een DVD-generator ontwikkeld waarmee u eenvoudig uw DVD(‘s) kunt aanmaken. Uw DVD moet altijd actueel zijn.

Is uw DVD nog actueel?

In de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) is vastgelegd dat uw DVD altijd actueel moet zijn. Uw DVD is niet meer actueel als uw dienstverleningsconcept wijzigt of als het aantal op de markt verkrijgbare producten (de benchmark) wijzigt. Wat is de benchmark in het DVD?

Het DVD geeft de consument een beeld van de reikwijdte van uw dienstverlening. Is er bijvoorbeeld sprake van een vergelijking van een beperkt aantal producten of een groot aantal producten? In de DVD-generator heeft u onder meer ingevuld hoeveel producten u binnen een bepaalde productcategorie vergelijkt. Het door u ingevulde aantal wordt in de DVD-generator afgezet tegen het totaal aantal in de markt verkrijgbare producten binnen de betreffende productcategorie, dit noemen we de benchmark. Vervolgens concludeert de DVD-generator of u geen, een beperkt of een groot aantal producten vergelijkt. Uiteraard wijzigt het aantal in de markt beschikbare producten doorlopend. Meer informatie over het DVD vindt u op onze website.

In de DVD-generator heeft u onder meer ingevuld hoeveel producten u binnen een bepaalde productcategorie vergelijkt.

De AFM faciliteert u bij het actualiseren van uw DVD

Om u te helpen bij het actualiseren van uw DVD, publiceert de AFM jaarlijks het aantal op de markt verkrijgbare producten per productcategorie. Deze update vindt u terug in de DVD-generator, en is dit jaar doorgevoerd op 13 augustus 2014.

Vanaf wanneer kunt u de geactualiseerde benchmark gebruiken?

U kunt uw DVD vanaf dit moment actualiseren. Omdat uw DVD op ieder moment actueel moet zijn, raden wij u aan om uw DVD zo snel mogelijk te actualiseren.

Wat moet u doen?

Ga naar het Digitaal Loket van de AFM en log in met uw AFM-ID. Kies voor de optie 'Dienstverleningsdocument' en controleer in de DVD-generator of de update leidt tot een gewijzigd DVD voor u. In de generator ziet u het DVD op basis van de gegevens die u eerder heeft ingevoerd. Vult u onder het kopje ‘objectieve analyse’ in hoeveel producten u binnen de betreffende productcategorie vergelijkt. In de DVD-generator wordt dit aantal afgezet tegen de geactualiseerde benchmark. Na het opslaan verschijnt uw geactualiseerde DVD. Als uw onderneming een eigen website heeft, plaatst u dan ook het geactualiseerde DVD op uw website.

Bent u uw AFM-ID kwijt?

Via het Digitaal loket kan een beleidsbepaler van de onderneming een nieuw AFM-ID aanvragen.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 6800 680 (gratis), of via ondernemersloket@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel