Terug

AFM eist informatie voor consumenten over German Property

Maatregel

wettelijke-uitspraak

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan German Property B.V. (German Property) een last onder dwangsom opgelegd. German Property moest meer informatie geven aan consumenten die obligaties van German Property hebben gekocht of wilden kopen. Daarnaast moest German Property bepaalde verstrekte informatie herstellen.

German Property heeft in Nederland obligaties aangeboden zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). German Property gaf in het aanbiedingsmateriaal aan bij de aanbiedingen gebruik te maken van uitzonderingen en/of vrijstellingen van de Wft.

De AFM is een onderzoek gestart naar German Property naar de aanbieding die German Property consumenten sinds januari 2012 deed. German Property heeft consumenten de mogelijkheid gegeven om geld aan haar te lenen door de uitgifte van obligaties.

German Property maakte voor deze aanbieding van obligaties gebruik van een informatiefolder, een prospectus dat niet door de AFM is goedgekeurd, een inschrijfformulier/obligatieovereenkomst en informatie op de website www.germanproperty.nl.

Zoals beschreven in het aanbiedingsmateriaal van German Property zijn de aangetrokken gelden bestemd voor het investeren in andere bedrijven die zich richten op de aankoop, renovatie, verhuur en verkoop van vastgoed in Duitsland.

Door het niet verstrekken van informatie verrichtte German Property een oneerlijke handelspraktijk, zoals bedoeld in artikel 6:193b, artikel 6:193c en artikel 6:193d van het Burgerlijk Wetboek. Dit heeft een overtreding opgeleverd van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming. Naar aanleiding van de last heeft German Property de informatie bekend gemaakt aan de betrokken consumenten en gepubliceerd op haar website (www.germanproperty.nl en/of www.germanproperty-venture.com):

  • informatie over de zekerheden
  • informatie over de totaal opgehaalde gelden door German Property
  • informatie over de besteding door German Property van de inleg van obligatiehouders
  • informatie over de inkomsten van de bedrijfsactiviteiten van German Property.

De AFM acht bovengenoemde informatie van belang voor consumenten die obligaties van German Property hebben gekocht of willen kopen.

Met deze informatie kunnen zij een besluit nemen over het behouden of van de hand doen van de obligaties of het uitoefenen van hun contractuele rechten. Ook kunnen zij zich een oordeel vormen over hoe German Property het terugbetalen van de obligaties garandeert door middel van zekerheden of een geïnformeerd besluit nemen over eventuele aanschaf.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u op deze pagina downloaden in pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel